PrindiAbi

30.12.2014 - Korraline istung1. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Pimeaed ning Jõe tn 1c, Narva rekonstrueeritud Väike Pimeaia ehitistele

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2014 vastu võetud korraldus nr 1595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2014

2. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1597-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 7-118 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 56-47 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

6. Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna ja Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1600-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

8. Riigihanke „Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku projekteerimistööd“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

9. Korralduse nr 1528-k „Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Korralduse nr 1528-k „Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 1602-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

10. Narva Bussiveod AS-ile lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi välisküljel reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1603-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

11. Ühtse kuutasu kehtestamine 2015. aastaks Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

12. Narvas Kreenholmi 39f hoones asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

13. Narvas Kreenholmi tn 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine (TÜ Narva Hõbe-Valgus GS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

14. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu alandamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

15. Narvas, Aleksei Juhhahovi tänav 3b asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Narva motoklub)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

16. Ühtse kuutasu kehtestamine 2015. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

17. Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 150 „Projekti „Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine“ omafinantseerimise kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

18. Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

19. Narva linna RSN TK 06.06.1989. a otsuse nr 224 „О предоставлении земельного участка Мостостроительному поезду -423, Мостострой-5, под производственную базу в г.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva linna RSN TK 06.06.1989. a otsuse nr 224
„О предоставлении земельного участка Мостостроительному поезду -423, Мостострой-5, под производственную базу в г. Нарва ул. Пуувилла“ „Sillaehitusrongile nr 423, Mostostroi - 5, Narva linnas Puuvilla tänaval alaliseks kasutamiseks tootmisbaasi rajamiseks maa eraldamine“ punkti 1 alapunkti 1.2 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

20. Rööpa tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rööpa tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

21. Aniliini tn 53 teenindusmaa määramine ja seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 53 teenindusmaa
määramine ja seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

22. Karu tn 145 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Karu tn 145 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

23. Murdlaine tn 3 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 3 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

24. Jasmiini tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jasmiini tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1615-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

25. Kibuvitsa tn 204 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kibuvitsa tn 204
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste 10b-76 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aniliini tn 13 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 72 aiamaja, garaaži ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu 44 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

30. Ehitusloa väljastamine Vaikne põik 3 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

31. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601358 (K1130)) Jõesuu tänaval

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

32. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601358 (Õli- ja liivapüüdur nr 5)) Joala tn 17a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1623-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

33. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220602181 (K1179)) Kalda tn (Kalda tn 14a kuni Raudsilla tn) ja Raudsilla tn (Kalda tn kuni Raudsilla tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

34. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Suur Äkke, Väike Äkke, Jalgratta tee 8 ehitatud välisvalgustusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

35. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Äkkeküla tee 8, Väike Äkke ehitatud grillimiskohtadele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

36. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rahu tn 7a vedelgaasitanklale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

37. Kasutuslubade väljastamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Uusküla tn 19 korterelamule rekonstrueeritud lodžadega ja vooderdatud trepikodade sokliseintega.
2.P. Kerese tn 15 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
3.Rahu tn 16 korterelamule rekonstrueeritud sillutisribaga ja vooderdatud sokliga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

38. kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pimeaia tn 1, A.Puškini tn 5a, V.Gerassimovi tn 18a lasteaiahoonetele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kangelaste 38, Kreenholmi 8a lasteaiahoonetele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

40. Kulgu tn 15 töökoda laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, tuletõrje veemahutite ehitamiseks ehituslubade väljastamine ning Kulgu tn 15 territooriumil ja Kulgu tänaval veetorustiku ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu tn 15 töökoda laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, tuletõrje veemahutite ehitamiseks ehituslubade väljastamine ning Kulgu tn 15 territooriumil ja Kulgu tänaval veetorustiku ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine
Narva Linnavalitsuse 16.04.2014.a korralduse nr 417-k „Ehituslubade väljastamine“ punkti 3.2 alusel väljastatud ehitusloa nr 29305 kehtetuks tunnistamine
Narva Linnavalitsuse 30.04.2014.a korralduse nr 483-k „Ehituslubade väljastamine ning kirjalike nõusolekute andmine“ punkti 3.1 alusel väljastatud ehitusloa nr 29364 kehtetuks tunnistamine
Narva Linnavalitsuse 30.04.2014.a korralduse nr 483-k „Ehituslubade väljastamine ning kirjalike nõusolekute andmine“ punkti 3.2 alusel antud kirjaliku nõusoleku nr 29368 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

41. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. A. Daumani tn 2e ja Ancis Daumani tänav L1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
2. Krüsanteemi tn 36 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

42. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 "Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 41
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2015

43. Riigihanke "Väikebussi ostmine Narva Sotsiaaltöökeskuse jaoks" (Riigihangete registri viitenumber 158076) võitja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

44. Hoolduse seadmine T.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

45. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

46. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

47. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

48. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014

49. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2014