PrindiAbi

11.02.2015 - Korraline istung1. Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.02.2015 vastu võetud korraldus nr 107-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2015

2. Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“
avatud hankemenetluse korraldamine projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ raames

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.02.2015 vastu võetud korraldus nr 108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2015

3. Narva linna 2015.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

4. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

5. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

6. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

7. Annaku täitmine ning pärandvara bilanssi võtmine (I.K pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

8. Ajutise pankrotihalduri tasu maksmine (R.M pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

9. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni esimehe määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele
linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni
esimehe määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

10. Komisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Määratleda komisjoni esimees.
2. Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

11. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

12. Lavretsovi tn 7a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

13. Seisukoha andmine OÜ Ikaros Grupp geoloogilise uuringu loa L.MU/321516 muutmise kohta Kadastiku III uuringuruumis

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist geoloogilise uuringu loa muutmise kohta, vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

14. A-A. Tiimanni tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

15. A-A. Tiimanni tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

16. A-A. Tiimanni tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

17. Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

18. Rakvere tn 22c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rakvere tn 22c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, P. Kerese tn 17b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

20. Murdlaine tn 33 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 33 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

21. Murdlaine tn 36 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 36 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

22. Murdlaine tn 37 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 37 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

23. Mustika tn 26 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mustika tn 26 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

24. Malle tn 48 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Malle tn 48 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

25. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Vesiroosi tn 53)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Vesiroosi tn 53)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

26. Aniliini tn 51 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 51
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

27. Laane tn 23 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laane tn 23
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

28. Tibu tn 21 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tibu tn 21
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

29. Majaka tn 49 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 49
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

30. Vaigu tn 923 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 923
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 2 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 8 tootmishoone EHRkoodiga 118008559 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning Kulgu tn 8 tootmishoone EHRkoodiga 118008561 osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Kulgu tn 8 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 118008559 laiendamine
ilma detailplaneeringut koostamata ning Kulgu tn 8 tootmishoone
ehitisregistrikoodiga 118008561 osaline rekonstrueerimine)
ning Narva Linnavalitsuse 30.07.2014. a korralduse nr 847-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tänava rekonstrueerimine alates A. Puškini tänavast kuni Jõesuu tänavani)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula 7 korterelamu osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 32-172 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2022

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hoovi tn 59 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 148 uue aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 96 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Jõe 8 üksikelamu ja kõrvalehitiste rekonstrueerimine ning laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

40. Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu: projekteerimistingimuste kinnitamine Kõrkja tn 7 aiamaja laiendamiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

41. Kasutusloa väljastamisest keeldumine. Ajutise müügikioski (ehr kood 120654393) lammutamise kuupäeva pikendamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

42. Kasutuslubade väljastamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Kevade tn 3 rekonstrueeritud katusega korterelamule.
2.Tallinna mnt 11 rekonstrueeritud katusega korterelamule.
3.Oru tn 15 rekonstrueeritud otsaseintega korterelamule.
4.A. Daumani tn 16 rekonstrueeritud otsaseinte- ja sokliga (otsaseinte poolt) korterelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

43. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220655171 (K1058)) A.Puškini tn (Rakvere tn kuni Heitvetepuhastusjaam)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

44. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601782 (K1152)) (Kreenholmi tn 25 kuni Linnuse tänava lõik 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

45. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601778 (K10150)) Juhkentali tn kuni Jõe tn 1a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015

46. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine M.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2015