PrindiAbi

26.02.2015 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.02.2015 vastu võetud määrus nr 9
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2015

2. Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“(nr 158504) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“(nr 158504) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.02.2015 vastu võetud korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2015

3. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard East

Autasustamine Narva Teenetemärgiga

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.02.2015 vastu võetud korraldus nr 147-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2015

4. Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 – 2027 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.02.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule
2. Volitada abilinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2015

5. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.02.2015 vastu võetud korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2015

6. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 32-105 ja V. Gerassimovi 20-56 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 15-57 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

9. Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastavalt Pr Lutuse soovile antud täiendavaks läbitöötamiseks koos Rahandusametiga.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2015

10. Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2015-2020 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

11. Turniiri „Läänemere maletähed“ korraldamine ja turniiri juhendi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

12. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees esitatud määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

14. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

15. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Esitada lisatud määruse eelnõu „Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014 – 2025 kinnitamine“ volikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

16. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist „Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

17. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

18. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ (nr 159063) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ (nr 159063) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

19. Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

20. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

24. Nõo tn 191 ja Nõo tn 192 kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste prospekt T1 kinnistul olemasoleva kvartalisisese tee rekonstrueerimine ning Rahu tn32a,Rahu tn34b,Kangelaste pr44a,Kangelaste pr 44b kinnistutele parkimiskohtade rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna maantee 46 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 45 - 45, 46 eluruumide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tänava J1 kinnistule sõidu- ja kõnniteede väljaehitamine ning Malmi tn 5a kinnistule juurdepääsu ja parkimiskohtade rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi 37 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 1 mitteeluruumi M2 kohvikuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paekivi tn 66 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pikk tn 4 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaste tn 11 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 21 abihoonete ja ralatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mulla tn 203 uue aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 35 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 24 aiamaja, abihoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa 12 üksikelamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 156 üksikelamu, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Süsiaugu tn 5 kinnistu üksikelamu püstitamiseks koos vajalike tehnorajatistega (veetorustik, kanalisatsioonitorustik ja elektri maakaabelliin).
2. Rakvere tn 87 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 60-2008).
3. Kangelaste pr 29 kinnistule iseteenindava autopesula rajamiseks koos vajalike tehnorajatistega (veetorustik, kanalisatsioonitorustik ja elektri maakaabelliin).
4. A.Puškini tn 51 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 227-2014).
5. Haava tn 13 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

41. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pimeaia ehitiste konserveerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

42. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu Sadam 12c radaritorn ning piirdeaed

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

43. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pähklimäe tn 3 kirjalik nõusolek koolihoones esimesil-ja teisel korrustel ning hoone 3 korpuse kolmandal- ja neljandal korrustel evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

44. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Uus pik 26 piirdeaia püstitamiseks.
2. Haava tn 13 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

45. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

46. Volitamine alaealise A.S huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatšanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

47. Narva Linnavalitsuse 05.11.2014.a. korralduse nr 1316-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

48. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

49. Hoolduse seadmine F.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

50. Hoolduse seadmine G.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

51. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

52. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

53. Hoolduse seadmine T.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

54. Hoolduse seadmine G.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

55. Hoolduse seadmine I.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

56. Hoolduse seadmine N.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

57. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

61. Koha-aadressi määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.Puškini 54

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015

62. Munitsipaaleluruumi aadressil Vaivara 9-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2015