PrindiAbi

11.03.2015 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Siseministeeriumist laekunud informatsiooni ja jaoskondadest laekunud suuliste pöördumiste alusel tuleb viia kooskõlla tegelikkusega meie jaoskondade määrus nr 1.

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.02.2015 vastu võetud määrus nr 12
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2015

2. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.03.2015 vastu võetud korraldus nr 200-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2015

3. Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.03.2015 vastu võetud korraldus nr 201-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2015

4. Pedagoogide töötasustamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Pedagoogide töötasustamise kord“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

5. Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

6. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2015. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

7. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

8. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Kultuuriosakonna juhataja asetäitja Dmitri Vergun, pearaamatupidaja L.Muoissejeva, referent V.Iljin

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks.
2. Esitada Kultuuriosakonna ettepanekud parendamiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.03.2015

9. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppealajuhtaja, Kultuuriosakonna esindajad

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.03.2015

10. Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

12. Narva Linnavalitsuse 23.02.2015 korralduse nr 148-k „Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine” muutmine ja Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 23.02.2015 korralduse nr 148-k „Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine” muutmine ja Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

13. Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord”.

2.Volitada abilinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

14. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

15. Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

16. Albert-August Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Albert-Augusti Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

17. Vana-Joala tee 5, Vana-Joala tee 6a, Vana-Joala tee 14 ja Vana-Joala tee 30 katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

18. Rakvere tn 22c asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

19. Päikese tänav L3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõe põik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tibu tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

22. Koha-aadresside määramine (juurdepääsuteed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

23. Koha-aadresside määramine (AÜ Baltika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

24. Koha-aadresside määramine (AÜ Landõš)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

25. Koha-aadresside määramine (AÜ Svetofor)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

26. Koha-aadresside määramine (AÜ Vesna, Sula tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

27. Maaüksusele aadressi määramine (Mihhail Gorbatši tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

28. Ida tn 40 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ida tn 40 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

29. Nõo tn 181 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nõo tn 181 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

30. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

31. M. Gorbatši tn 2a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

M. Gorbatši tn 2a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

32. Oru tn 28 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Oru tn 28
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

33. Meedikute tn 9 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meedikute tn 9
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

34. Muraka tn 15 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Muraka tn 15
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

35. Roheluse tn 23 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Roheluse tn 23
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

36. Muru tn 75 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Muru tn 75 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

37. Malle tn 48 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Malle tn 48 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

38. Tõnu tn 33 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tõnu tn 33 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

39. Toivo tn 19 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Toivo tn 19 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

40. Aniliini tn 7 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 7 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

41. Aniliini tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

42. Aniliini tn 22 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 22 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

43. Aniliini tn 23 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 23 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 54 territooriumile ajutiste ehitiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠIBALOVAOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 8 kultuurimaja siseruumide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 4 basseini hoone fassaadide ja katuse rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 9a garaaži-autotöökoja hoone osa hoiuruumiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mägra tn 14 uue aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sireli tn 2 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lepa 6 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 167 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu 24a - 7, 8, 9 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võsa tn 5 uue aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vitamiini tn 20 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 145 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

56. Tee-ehitusloa andmine Kangelaste prospekti kõnnitee rekonstrueerimiseks alates Hariduse tänavast kuni Tallinna maanteeni

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

57. Tee-ehitusloa andmine Peetri platsi, Paul Kerese väljaku, Tuleviku tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

58. Tee-ehitusloa andmine Kreenholmi tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks alates

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

59. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Vahtra tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

60. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Aasa tn 17 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Tallinna mnt 42 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 01E/2013) ja tehnosüsteemide muutmiseks (sooja- ja külmaveepüstikute äravahetamine).
3. Uusküla tn 5 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile JU088).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

61. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja alajaamale (Kreenholmi tn 72 kuni Kulgu tn 1 (ehr kood 220689999))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

62. Kasutusloa väljastamine üksikelamule (Puuvilla tn 18 (ehr kood 118009453))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

63. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Aasa tn 17 piirdeaia püstitamiseks.
2. Kummeli tn 17a piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

64. RH Narva Joaoru puhkeala heakorrastus 2. etapp. Ehitustööd

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

RH Narva Joaoru puhkeala heakorrastus 2. etapp. Ehitustööd

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

65. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Svetlana Chesnikova pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

66. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

67. Loa andmine M.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

68. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

69. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

70. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine Y.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

71. Hoolduse seadmine S.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

72. Hoolduse seadmine O.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

73. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015

74. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: LinnakantseleiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2015