PrindiAbi

24.03.2015 - Korraline istung1. Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Töökorras 17.03.15.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord“ u

2.Volitada abilinnapead Tatjana Patsanovskajat protokollilise otsuse punktis 1 nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2015

2. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 "Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2015

3. Narva Linnavalitsuse 19.02.2014. a. korralduse nr 193-k „ Linnavara sihtasutusele Narva Muuseum üleandmine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linnavalitsuse 19.02.2014. a. korralduse nr 193-k „ Linnavara sihtasutusele Narva Muuseum üleandmine” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.03.2015 vastu võetud korraldus nr 267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2015

4. Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus linnapea Eduard Easti.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2015

5. Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus Narva linnapead Eduard Easti.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2015

6. Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Töökorras 18.03.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust esitama Narva Linnavolikogus linnapead Eduard Easti.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2015

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini 65-20 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-88 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

9. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

10. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2014. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2014. aasta eest.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

11. Riigihanke „Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine“ (nr 158506) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

12. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

13. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Ice Drive (registrikood 80337558) avalikku enampakkumist korraldamata määramata ajaks Narvas aadressil Jõesuu tänav 78 asuva maa-ala osa üldpindalaga 38 129 m² kasutusse andmine spetsialiseeritud libeda kattega õppeväljaku ehitamiseks B-kategooria mootorsõiduki juhtide väljaõpetamiseks ning rakendada üüritasu arvestamisel madalamat koefitsienti 0,2.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

14. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Florett, registrikood 80250254, tähtajaga kuni 31.03.2016. a Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tn 9 asuvate keldriruumide nr 26-28 üldpinnaga 152,1 m² tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

15. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

16. Narva Linnavalitsuse esindaja volitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

17. Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

18. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

20. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

21. Maaüksusele aadressi määramine (Ööbiku tn 34)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

22. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

23. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

24. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 44)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

25. Maaüksusele aadressi määramine (Põldkannikese tn 47)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

26. Koha-aadressi määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 19c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

27. Koha-aadresside määramine (AÜ Jantar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

28. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 16
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

29. Arvamuse andmine Ööbiku tn 39 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

30. Kärje tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kärje tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

31. Kaie tn 35 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kaie tn 35 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

32. Murdlaine tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

33. Lehe tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lehe tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

34. Tõnu tn 36 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tõnu tn 36 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

35. Põlevkivi tn 47 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Põlevkivi tn 47 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

36. Nugise tn 63 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nugise tn 63 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

37. Rongi tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rongi tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Luige tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, M. Gorbatši tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pilve tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

41. Murdlaine tn 49 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 49 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 34 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgusadama tee 8 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Looga tn 25 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 31 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kaalika tn 21 aiamaja püstitamiseks.
2. Kummeli tn 17 aiamaja püstitamiseks.
3. Rõõmu tn 38 aiamaja püstitamiseks.
4. Rõõmu tn 40 aiamaja püstitamiseks.
5. A. Puškini tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 106/2014).
6. Võidu pr 14 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine vastavalt ehitusprojektile LP-16-2008).
7. Tallinna mnt 32 korterite nr 156 ja 160 ühendamiseks nende vahelise ava sisetrepi ehitamisel ning nimetamiseks korteriks nr 156.
8. Kulgu tn 8 tootmishoone (ehr. kood 118008561) rekonstrueerimiseks ja tootmishoone (ehr. kood 118008559) laiendamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

48. Kasutusloa väljastamine (Kevade tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kevade tn 11 rekonstrueeritud lodžade piirdetarinditega korterelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Rõõmu tn 40 kuuri püstitamiseks.
2. Kummeli tn 17 sauna püstitamiseks.
3. Kaalika tn 21 majandushoone ja kasvuhoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

50. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Valge 202 elektrisüsteemi paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

51. Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine» (viitenumber 160445)” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

RH nr 160445 avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

52. Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate teekatte jooksvad remonttööd 2015" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

53. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tn 12-36 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

54. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

55. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

56. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

57. Loa andmine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

58. Loa andmine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

59. Loa andmine Y.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

60. Hoolduse seadmine D.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

61. Hoolduse seadmine T.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

62. Hoolduse seadmine O.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

63. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

64. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

65. Hoolduse seadmine L.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

66. Hoolduse seadmine T.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

67. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015

68. Hoolduse seadmine V.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2015