PrindiAbi

08.04.2015 - Korraline istung1. Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva promenaadi täiendavate ehitustööde jaoks “ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva promenaadi täiendavate ehitustööde jaoks “ avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.03.2015 vastu võetud korraldus nr 328-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2015

2. Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2015 vastu võetud korraldus nr 329-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2015

3. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2015 vastu võetud korraldus nr 330-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2015

4. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2015

5. Linnavara üleandmine Narva LV Linnaarstiteenistuselt Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Linnavara üleandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

6. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistuselt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Linnavara üleandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

7. Narva linna 2015.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapead Eduard Easti antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

9. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule - eraldada 600 eurot MTÜle Jalgpalliklubi Narva Trans.
2.Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

10. Riigihange nr 160100 „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ kvalifitseerimistulemuste kinnitamine hanke osades I-IV ja hanketulemuste kinnitamine hanke osades I-III

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihange nr 160100 „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ kvalifitseerimistulemuste kinnitamine hanke osades I-IV ja hanketulemuste kinnitamine hanke osades I-III

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

11. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod tegevuse jätkuvus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod tegevuse jätkuvus

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Narva Linnavalitsus kui AS Narva Bussiveod aktsionäri õiguste teostaja arutas oma istungil AS-i Narva Bussiveod küsimust ning on seisukohal, et AS Narva Bussiveod on jätkuvalt tegutsev.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

12. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

13. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

14. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

15. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

16. Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

17. Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra kohta, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

18. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määruse nr 20/57 „Linnavara eeskiri“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“, Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määruse nr 80/39 „Narva linnas peremeheta ehitise hõivamise kord“, Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse 13/52 “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord”, Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määruse nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“, Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“, Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määruse nr 20/57 „Linnavara eeskiri“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“, Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määruse nr 80/39 „Narva linnas peremeheta ehitise hõivamise kord“, Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse 13/52 “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord”, Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määruse nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“, Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“, Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ muutmine.


2.Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

19. Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 "Projekti "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

20. Koha-aadressi määramine (2. Jõesuu tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

21. Koha-aadressi määramine (Joala tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

22. Koha-aadressi määramine (Looga tn 32a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

23. Koha-aadressi määramine (Looga tn 34a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

24. Narva linna TSN TK 11.11.1971. a. otsuse nr 292 “Olemasoleva eramaja juurde maa eraldamine” („O закреплении земельного участка под существующее индивидуальное домовладение“) keht

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

25. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

26. Albert-Augusti Tiimanni tänav T3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

27. Soldino tee tänavaehitise teenindamiseks vajalike maade ja aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

28. Tedre tn 20 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tedre tn 20 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

29. Majaka tn 6 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 6 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

30. Piibelehe tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Piibelehe tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

31. Looga tn 32a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Aiandusühistu MALÕI PRIMORSKI

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Looga tn 32a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Aiandusühistu MALÕI PRIMORSKI

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

32. Looga tn 34a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Aiandusühistu MALÕI PRIMORSKI

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Looga tn 34a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Aiandusühistu MALÕI PRIMORSKI

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

33. Mägra tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mägra tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

34. Ööbiku tn 34 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ööbiku tn 34 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

35. Abaja tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Abaja tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paekivi tn 58 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõnajala tn 1 sauna laiendamine ja rekonstrueerimine, aiamaja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 13 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aeru tn 258 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Malmi 6 – 13, 14 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi 38a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

42. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõe tn 1c, Pimeaed, Peterburi mnt 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

43. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kompassi tn 16 aiamaja püstitamiseks.
2. Vesiroosi tn 55 aiamaja ja sauna püstitamiseks.
3. Kulgusadama tee 3 territooriumile paadigaraažide hoone püstitamiseks.
4. Võidu pr 5 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba remont, soklikorruse soojustamine ja soklikorruse akende väljavahetamine).
5. Rakvere tn 34 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 334-2014).
6. Puškini tn 10 mitteeluruumi M6 administratiivruumiks rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

44. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja elektrikilbile (A.Daumani n 2e, Ancis Daumani tänav L1, Kangelaste pr 29 (ehr kood 220719740))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2015

45. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hariduse tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2015

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Vesiroosi tn 55 piirdeaia püstitamiseks.
2. 2.Jõe tn 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
3. Joala tn 10 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

47. Narva Linnavalitsuse 28.01.2015 korralduse nr 74-k “ Vaigu tn 804 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 28.01.2015 korralduse nr 74-k
“ Vaigu tn 804 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

48. Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 129-k “ Vaigu tn 923 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 129-k
“ Vaigu tn 923 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

49. Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 126-k “ Laane tn 23 maa ostueesõigusega erastamine “ alapunkti 3.4. muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 126-k
“ Laane tn 23 maa ostueesõigusega erastamine “
alapunkti 3.4. muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

50. Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 127-k “ Tibu tn 21 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 127-k
“ Tibu tn 21 maa ostueesõigusega erastamine “ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

51. Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 113-k „Annaku täitmine ning pärandvara bilanssi võtmine (I.k pärimisasi)“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

52. Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

53. Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

54. Volitamine alaealise S.Š. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

55. Volitamine alaealise S.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

56. Volitamine alaealise J.K. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

57. Hoolduse seadmine E.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

58. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

59. Hoolduse seadmine B.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

60. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

61. Narva Linnakantselei põhimäärus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule
2.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine.“
3.Volitada linnasekretär Ants Liimetsa antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2015

62. Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu "Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.“
2.Volitada linnasekretär Ants Liimetsa antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

63. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

64. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

65. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015

66. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2015