PrindiAbi

22.04.2015 - Korraline istung1. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2015

2. Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine“
(nr 160827) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2015 vastu võetud korraldus nr 383-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2015

3. RH Narva Joaoru puhkeala treppide ehitustööd

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Joaoru puhkeala treppide ehitustööd

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2015 vastu võetud korraldus nr 384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2015

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.04.2015 vastu võetud korraldus nr 385-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2015

5. Narva linna kaevetööde eeskiri

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 15.04.2015 vastu võetud protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Narva linna kaevetööde eeskiri" vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2015

6. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 "Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" omafinantseerimise muutmine ning Narva Linnavolikogu 20.06.2013...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ omafinantseerimise muutmine ning Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise lubamine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.04.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2015

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

8. Munitsipaaleluruumi A. Puškini 45a-54 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

9. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 4-62 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

10. Aktsiaseltsi Transservis-N 2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige Vladimir Mižui

Aktsiaseltsi Transservis-N 2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

11. Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva promenaadi täiendavate ehitustööde jaoks “ (nr 161625) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva promenaadi täiendavate ehitustööde jaoks “ (nr 161625) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

12. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Uue sõiduauto liisingule võtmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

13. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

15. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

16. Narva Linnavolikogu 08.05.2003. a määruse nr 26 „Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 08.05.2003. a määruse nr 26 „Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine“ muutmine ” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

17. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

18. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

19. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

20. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

21. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

22. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

23. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

24. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

25. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

26. Narva Päevade 2015 ürituste piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

27. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

28. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

29. Joala tn 45 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Joala tn 45 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

30. Narvas Rahu tänav 16a ja Rahu tänav J4 asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Rahu 14a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

31. Voolu tn 6, Voolu tn 6a maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Voolu tn 6, Voolu tn 6a
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 12a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

33. Kirsi tn 37 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kirsi tn 37 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

34. Kuuse tn 28 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kuuse tn 28 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

35. Vaigu tn 805 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 805 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

36. Muru tn 49 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Muru tn 49 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


(endine aadress Muru tn 75)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

37. Murdlaine tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

38. Taevasina tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 28 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 50 kinnistule iseteenindava autopesula rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Papli tn 21 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 13 üksikelamu ja garaaž-kuuri rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine Kummeli tn 30 uus aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Liiva tn 5 üksikelamu ja abihoone-sauna rekonstrueerimine ja piirde ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Voolu tn 10 aiamaja laiendamine ja kõrvalhoonete püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Alajaama tn 41 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 68 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nirgi tn 80 sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Kulgu tehnopargi infrastruktuur

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

50. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kuuse tn 26 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Lahe tn 100 aiamaja püstitamiseks.
3. Vitamiini tn 2 aiamaja püstitamiseks.
4. Viktoria tn 29 aiamaja püstitamiseks.
5. Rahu tn 22 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile P-11-2013).
6. Kangelaste pr 30 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 168-2012).
7. Rõõmu tn 40 tulemüüriseina püstitamiseks.
8. Vaarika tn 11 aiamaja püstitamiseks.
9. Alajaama tn 25 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
10. Tallinna mnt 19c administratiivhoone osa ilusalongiks rekonstrueerimiseks.
11. A.-A. Tiimani tn 1c keskkatlamaja (ehr kood 118006704) täielikuks lammutamiseks.
12. Kulgu tn 1 veepuhastusjaama (ehr kood 118001631), kloreerimishoone ja ladu (ehr kood 118001639), pesuvee reservuaari (registreerimata ehitis) ning puhta vee reservuaari (registreerimata ehitis) täielikuks lammutamiseks.
13. Tiigi tn 9a territooriumile kahe autovarjualuse ja kennelhoone püstitamiseks ning garaaži-töökoda rekonstrueerimiseks.
14. Rakvere tn 89 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (otsaseinte soojustamine, viiekorruse lodžadele varjualuste paigaldamine, trepikodade varjualuste rekonstrueerimine, lodžade vooderdamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

51. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 19c/1, 19c/2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

52. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõesuu tn 39

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väikesaare tänav P1, Paadi tn 2b, Sutthoffi kaldapealne

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

54. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Karja tn 2 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
2.Karja tn 4 korterelamule rekonstrueeritud katusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

55. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pimeaed, Pimeaia tn 1a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

56. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kuuse tn 26 piirdeaia püstitamiseks.
2. Lahe tn 100 sauna ja piirdeaia püstitamiseks.
3. Vitamiini tn 2 piirdeaia püstitamiseks.
4. P. Kerese tn13 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
5. Viktoria tn 29 piirdeaia püstitamiseks.
6. Puidu tn 9 aiamaja fassaadide rekonstrueerimiseks ja piirdeaia püstitamiseks.
7. Tiigi tn 9a territooriumil piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

57. HD Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ I.etapi raames spordivarustuse tarnimine ja paigaldamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ I.etapi raames spordivarustuse tarnimine ja paigaldamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

58. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Narva Kutseõppekeskus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

59. Ehitusloa väljastamine A. Puškini tn 30, Aleksander Puškini tänav L4 ja Hariduse tänav L3 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

60. Volitamine alaealise I.V. huvide esindamiseks eestkostja Narva Linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

61. Volitamine alaealise D.G. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

62. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine S.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

63. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine T.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015

64. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2015