PrindiAbi

06.05.2015 - Korraline istung1. Hanketulemuste kinnitamine riigihanke nr 160100 „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ Osas IV (Victoria bastioni kasemattide ja Püssirohukeldri restaureerimine, sissepääsude ehitamine ja muud seonduvad tööd

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Hanketulemuste kinnitamine riigihanke nr 160100 „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ Osas IV (Victoria bastioni kasemattide ja Püssirohukeldri restaureerimine, sissepääsude ehitamine ja muud seonduvad tööd ning hanke Osade I-IV tööde koordineerimine)

Otsus/tulemused:
29.04.2015 töökorras vastu võetud korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2015

2. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

4. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Muuta korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

5. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

6. Narva Linnavalitsuse 22.04.2015. a korralduse nr 401-k „Narva Päevade 2015 ürituste piletihindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Muuta korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

7. Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

8. Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr107-k „Narva linna 2015 .aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

11. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Hariduse tänav L3, A. Puškini tänav L4, koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

12. Katlamaja tn 25a ja Katlamaja tn 29a kinnistute piiride vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

13. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Taevasina tn 42)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Taevasina tn 42)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

14. Sinika tn 51 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sinika tn 51 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

15. Kajaka tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kajaka tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

16. Ilvese tn 129 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ilvese tn 129 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

17. Koha-aadressi määramine (Narva metskond 37)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

18. Koha-aadressi määramine (2. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

19. Koha-aadressi määramine (3. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

20. Koha-aadressi määramine (4. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

21. Koha-aadressi määramine (5. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

22. Koha-aadressi määramine (6. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

23. Koha-aadressi määramine (Oru tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

24. Koha-aadressi määramine (Oru tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

25. Koha-aadressi määramine (Oru tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

26. Koha-aadressi määramine (Mõisa tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 20//22 kinnistul olemasoleva juurdepääsutee laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tn 1c hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. – A. Tiimanni tn 5 kinnistule ajutise iseteenindava autopesula rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur tn 8-8 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 36 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn 33 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Roo tn 13a ja Roo 13b aiamaja ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 25 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tasane tn 18 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

37. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Kulgu tehnopark

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

38. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. A.-A.Tiimanni tn 14 rekonstrueeritud idapoolse otsaseintega korterelamule.
2. Kangelaste prospekt 47a rekonstrueeritud edelapoolse otsaseinte- ja sokliga (otsaseinte poolt) korterelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

40. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja elektrikilbile (Tallinna mnt 19, Tallinna mnt 15a, Fama põik L3, A.Puškini tn 23f, A.Puškini tn 23d (ehr kood 220717307))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Masti, Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

42. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Alajaama tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

43. "Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate teekatte jooksvad remonttööd 2015" (161492) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

44. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

45. Kaasomandi lõpetamine ja korteriomandi võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

46. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Hariduse 15С, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

47. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

48. Raieloa väljastamine ( SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

49. Linnavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine (Sihtasutus Narva Linna Arendus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

50. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

51. Ilutulestiku korraldamine (09.05.2015 OÜ Bindelle)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

52. Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määruse nr 23 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine ja täiendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määruse nr 23 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine ja täiendamine“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

53. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

54. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

55. Hoolduse seadmine U.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

56. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

57. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine V.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

58. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

59. Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2015