PrindiAbi

20.05.2015 - Korraline istung1. Projekti “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Georgi Ignatov

Projekti “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.05.2015

2. Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“ (nr 161809) hankemenetluse lõpetamine ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“(nr 161809) hankemenetluse lõpetamine ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.05.2014 vastu võetud korraldus nr 496-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2015

3. Volitamine kinnistu kasutamise kokkulepe sõlmimiseks (Paul Kerese tn 18)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Töökorras 15.05.2014 vastu võetud korraldus nr 497-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2015

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 4-62 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

6. Munitsipaaleluruumi aadressil A. Puškini 45a-54 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

7. Projekti “Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

8. Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 109- k „Narva linna 2015.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.02.2015 korralduse nr 109- k „Narva linna 2015.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

10. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

11. Narva Keskraamatukogu nõukogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

12. Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringide osalustasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

13. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

14. AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

15. Kreenholmi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kreenholmi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

16. Kreenholmi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kreenholmi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

17. Mängu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Mängu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

18. Rakvere tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rakvere tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

19. Koha-aadressi määramine (Igor Grafovi tänav 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

20. Koha-aadressi määramine (Kreenholmi tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

21. Koha-aadressi määramine (Kreenholmi tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

22. Koha-aadressi määramine (Kreenholmi tänav 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

23. Koha-aadressi määramine (Mängu tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

24. Koha-aadressi määramine (Parve tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

25. Koha-aadressi määramine (Rakvere tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

26. Saialille tn 4 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Saialille tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

27. Saialille tn 43 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Saialille tn 43 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

28. Antenni tn 28, Antenni tn 28a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Antenni tn 28, Antenni tn 28a maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

29. Anne tn 21 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Anne tn 21 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

30. Laine tn 4 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laine tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

31. Lille tn 5a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lille tn 5a maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

32. Rõõmu tn 23 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 23 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

33. Roheluse tn 22 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Roheluse tn 22
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

34. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine maa erastamiseks
Pärna tn 16
Pärna tn 28
Maasika tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

35. Arvamuse andmine Narva metskond 37 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

36. Kajaka tn 7 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kajaka tn 7 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

37. Toivo tn 23 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Toivo tn 23 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Päikese tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 14 korterelamu osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Grafovi tn 1 ja 3 korterelamute katuste rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 10 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 12 hoone osa restoraniks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 15 mitteeluruumi M1 kohvikuks ja kulinaariakaupluseks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 46 – 62, 63 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ringi tn 26 aiamaja ja majandusehitis laiendamine ning rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 18 garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 1a kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Jõe tn 3a uue kahekorruseline elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 10 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 6 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Betooni tn 7 eramu laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 5 elamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

53. Tee-ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu tehnopark

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

54. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kreenholmi 40, Kreenholmi 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Jõesuu tn 55 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Viktoria tn 24 aiamaja ja tulemüüriseina püstitamiseks.
3. Tamme tn 41 aiamaja püstitamiseks.
4. Haava tn 10 aiamaja püstitamiseks.
5. Mõisa tn 9 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile LP-02-2008).
6. A. Daumani tn 12 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile P-26-2014).
7. 5.Paemurru tn 5 üksikelamu ja sauna püstitamiseks (koos vajalikke tehnovõrkudega- vee- ja kanalisatsiooni varustus ning elektrivarustus).
8. Hele tn 127 aiamaja püstitamiseks.
9. Linda tn 1 mitteeluruumi M4 perearstikeskuseks rekonstrueerimiseks.
10. Kreenholmi tn 8 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (sokli seinte soojustamine, välimiste avatäidete asendamine, sillutisriba rekonstrueerimine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

56. Ehitusloa väljastamine (A. Juhhanovi tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A. Juhhanovi tn 6 kinnistul majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

57. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 korralduse nr 1060-k „Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine“, kirjaliku nõusoleku nr1412119/00216 ja ehitusloa nr 1412239/00150 kehtetuks tunnistamine ning Tallinna mnt 33 korterelamuhoone fassaadi rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine. <Tallinna mnt 33>

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

58. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku 57

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

59. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Hele tn 127 majandushoone püstitamiseks.
2. 5.Paemurru tn 5 piirdeaia püstitamiseks.
3. L. Koidula tn 7 kanalisatsioonitorustiku ümberehitamiseks.
4. Haava tn 10 sauna püstitamiseks.
5. Kirsi tn 15 piirdeaia püstitamiseks.
6. Tamme tn 41 majandushoone püstitamiseks.
7. 6. Paemurru tn 13 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
8. Laastu tn 46 piirdeaia püstitamiseks.
9. A. Puškini tn 51 korterelamu veepüstikute rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

60. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tn 12-25 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

61. Narvas Aleksander Puškini J9 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Puškini 45A Korteriühistu)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

62. Narvas Rahu tänav J3 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU OKTOOBER)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

63. Pärandvara bilanssi võtmine (I.P. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

64. Volitamine K.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

65. Volitamine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

66. Loa andmine T.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

67. Loa andmine S.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

68. Hoolduse seadmine M.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

69. Hoolduse seadmine V.P

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

70. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tataja PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

71. Hoolduse seadmine G.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

72. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

73. Hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva linna Hansapäevade delegatsiooni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015

74. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2015