PrindiAbi

03.06.2015 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu tn 1

Otsus/tulemused:
Töökorras 29.05.2015 vastu võetud korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2015

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

3. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

4. Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ raames kinnistule asukohaga Vaksali 22, Narva isikliku kasutusõiguse seadmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ raames kinnistule asukohaga Vaksali 22, Narva isikliku kasutusõiguse seadmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

5. Ettevõtjatele, mis osalevad 2015.a suveüritustel Narva jõe promenaadil, maksusoodustuse andmine reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

6. Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“ (nr 163404) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine“ (nr 163404) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

7. Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: direktor Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord”
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

8. 2. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

9. 4. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “4. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

10. 5. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “5. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

11. 6. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “6. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

12. Oru tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Oru tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

13. Oru tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Oru tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

14. Oru tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Oru tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

15. Koha-aadressi määramine (Ploomi tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

16. Koha-aadressi määramine (Mõisa tn 2d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

17. Koha-aadressi määramine (Mõisa tn 2e)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

18. Koha-aadressi määramine (Mõisa tn 2f)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

19. Koha-aadressi määramine (2. Jõesuu tn 47)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

20. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

21. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

22. Koha-aadressi määramine (Mihhail Gorbatši tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

23. Koha-aadressi määramine (Päikese tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

24. Koha-aadressi määramine (Pikse tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

25. Koha-aadressi määramine (Puhangu tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

26. Kajaka tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kajaka tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

27. Karu tn 146 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Sibalova

Karu tn 146 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

28. Rebase tn 47 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rebase tn 47 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

29. Mägra tn 9 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mägra tn 9 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

30. Kuuse tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kuuse tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

31. Laine tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laine tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

32. Rõõmu tn 49 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ntalja Šibalova

Rõõmu tn 49 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

33. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

34. Tuleviku tn 10 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

35. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Pihlaka tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Pihlaka tn 6)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

36. Kirsi tn 37 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kirsi tn 37
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

37. Ilvese tn 115 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ilvese tn 115 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

38. Aniliini tn 5 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 5 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

39. Rebase tn 48 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rebase tn 48 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

40. Päevalille tn 100 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Päevalille tn 100 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaksali tn 22 hoone osa bussiterminaliks rekonstrueerimine ning katuse rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠIBALOVAOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaivara tn 10a tootmishoone autoremonditöökojaks ja administratiivruumideks rekonstrueerimine ning laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Gerassimovi 10 korterelamu osaline rekonstrueerimine ja territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (4. Paemurru 9 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine, rajatiste püstitamine ja rajatise lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. Juuli tn 8 üksikelamu rekonstrueerimine ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa tn 406 aiamaja ja majandushoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 22 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 24 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ööbiku tn 40 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kirsi tn 22 majandushoone ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu tn 74 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 52 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õhtu tn 35 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mündi tn 49 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Väikesaare tn 16 abihoone püstitamiseks.
2. Väikesaare tn 18 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
3. A. Daumani tn 2e iseteenindava autopesula püstitamiseks.
4. Palli tn 10 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
5. Rakvere tn 73 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 216-2013).
6. 26.Juuli tn 4 spordikooli hoones tuletõkkeuste paigaldamiseks.
7. Võidu pr 4 spordikooli hoones tuletõkkeuste paigaldamiseks.
8. Võidu pr 17a hoone administratiivhooneks rekonstrueerimiseks.
9. Suur tn 5 fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile P-01-2015).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

56. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Palli tn 10 piirdeaia püstitamiseks.
2. Puidu tn 18 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks.
3. Rahu tn 18a kinnistul sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
4. 26.Juuli tn 9 Narva Koorikoolis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.
5. Kangelaste pr 32 Humanitaargümnaasiumi spordikompleksis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

57. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Joala tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

58. Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

59. Volitamine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

60. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

61. Hoolduse seadmine G.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015

62. Hoolduse seadmine V.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2015