PrindiAbi

09.02.2005 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. maaruse nr 848 muutmine ja taiendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
võeti vastu määrus nr 93
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2005

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2005

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2005

4. Tööaja muutmine

Esitaja: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Narva 09.02.2005 nr 148-kTööaja muutmineVastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313;53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579;2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 30 lõike 1 punktile 3 ning Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001,17,78;102,675; 2002,56,347; 61,375;99,576; 2003,23,137) § 7 lõikele 2Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Muuta Narva linna omavalitsuse ametiasutuste tööaega ning lugeda tööpäev 25.veebruar 2005 puhkepäevaks.

2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.Vladimir Kalatšov
Abilinnapea
linnapea ülesannetes Ants Liimets
Linnasekretär
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2005

5. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2005