PrindiAbi

17.06.2015 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine”.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2015

2. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2015 vastu võetud korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2015

3. Nõusoleku andmine OÜ Alvel Ventures lepinguliste kohustuse muutmiseks (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Nõusoleku andmine OÜ Alvel Ventures lepinguliste kohustuse muutmiseks (Energia 2b, Narva)“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2015

4. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sepa 15

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.06.2015 vastu võetud korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2015

5. "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Strateegia on välja töötatud Narva ja Ivangorodi vahel 11. augustil 2006 allkirjastatud omavalitsuste koostööleppe põhjal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 19
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

6. Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

9. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 16 „Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 20
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

10. Linna põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

11. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

12. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

13. Parve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Parve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

14. 3. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “3. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

15. Kreenholmi tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kreenholmi tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

16. Kohanime kehtetuks tunnistamine (Gümnaasiumi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

17. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

18. Rebase tn 48 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rebase tn 48 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

19. Varese tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Varese tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Energia põik J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Õhu tänav T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 2a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 4b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 10b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

25. Ploomi tn 2a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ploomi tn 2a teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tänav J5 kinnistul olemasoleva kvartalisisese tee rekonstrueerimine ning Hariduse tänav T5 kinnistule parkla rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia põik tänava väljaehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 25 kinnistule autosalongi hoone püstitamine Narva Linnavolikogu 23.01.2014. a otsusega nr 15 kehtestatud Paul Kerese tn 25 ... maa-ala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puuvilla 22 üksikelamu osaline rekonstrueerimine ja kõrvalhoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse tn 59 sauna laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varblase tn 31 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varsakabja tn 12 uus aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Parve tn 12 piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Udu tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 49 garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (2. Jõe tn 3 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, hoone lammutamine ning hoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaigu 826 hoone laiendamine ja ehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (4. Paemurru 3 majandushoone ja garaaži ehitus lammutatava garaaži ja majandushoone asemele)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

39. Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2015" tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

40. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 "Konkursi "Narva linna kaunis kodu" hindamiskomisjoni põhimäärus" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

41. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. P. Kerese tn 6 korterite nr 14 ja 15 ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks koos eraldi sissepääsuga väljaehitamisega..
2. Põldkannikese tn 18 aiamaja püstitamiseks.
3. Lille tn 5 aiamaja püstitamiseks.
4. Kanepi tn 13 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
5. Kevade tn 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (trepikodade akende väljavahetamine, sissepääsude remontimine, sillutisriba rekonstrueerimine, soklikorruse välisseinte soojustamine).
6. Uusküla tn 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 2013-02/01).
7. I.Grafovi tn 3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 01-2009).
8. I.Grafovi tn 1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 152012/PP).
9. Jõhvika tn 1 aiamaja rekonstrueerimiseks ning sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
10. Laeva tn 244 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
11. Mulla tn 1 aiamaja püstitamiseks.
12. Sõpruse tn 3 aiamaja püstitamiseks.
13. Lõuna tn 6 aiamaja püstitamiseks.
14. Pähklimäe tn 1c gaasiregulaatorjaama fassaadide rekonstrueerimiseks.
15. Võidu pr 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile).
16. Victoria bastioni ja Püssirohukeldri ning Victorija ja Honori bastionite vahelise kurtiini ajutise varikatuse osaliseks lammutamiseks.
17. Tallinna mnt 19 kinnistul taara vastuvõttupunkti ehitamiseks.
18. Tallinna mnt 14 hoone büroo- ja kaubandushooneks rekonstrueerimiseks.
19. P. Kerese tn 20//22, Paul Kerese tänav L2 ja P. Kerese tn 25 kinnistutel P. Kerese tn 25 kinnistu jaoks soojustrassi ehitamiseks ning kohustada trassi omanikku koos kasutusloa taotlusega esitama ehitusloa väljastajale leping Narva linnaga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

42. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Karja tn 3 muusikakooli hoonele ehitatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega.
2.A.Puškini tn 25b spordihoonele ehitatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

43. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kangelaste pr 47b rekonstrueeritud sokliga korterelamule.
2.Kreenholmi tn 8 rekonstrueeritud katuse- ja keldri avariiväljapääsude varikatustega korterelamule.
3.Rakvere tn 89 rekonstrueeritud otsaseintega, paigaldatud trepikodade ja viiekorruse lodžadele varjualustega ning vooderdatud lodžade piiretega korterelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

44. Kasutusloa väljastamine-garaažiboks nr 143, Rahu tn 47

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

45. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sõpruse tn 3 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.
2. Mulla tn 1 piirdeaia püstitamiseks.
3. Laeva tn abihoone ja piirdeaia püstitamiseks.
4. A.-A. Tiimanni tn 5 piirdeaia püstitamiseks.
5. Jõhvika tn 1 piirdeaia püstitamiseks.
6. Lille tn 5 garaaži, sauna ja piirdeaia püstitamiseks.
7. Paju tn 2a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
8. Põldkannikese tn 18 piirdeaia püstitamiseks.
9. 26.Juuli tn 3 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
10. Kanepi tn 13 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

46. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine (garaaži boks aadressil Võidu tänav 17G)

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

47. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine (garaažiboks aadressil Võidu tänav 17B, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

48. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

49. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

50. Ostja kinnitamine (kinnistu Tallinna mnt 73, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

51. Ajutise pankrotihalduri tasu maksmine (A. K. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

52. Linnavara mahakandmine (skatepark asukohaga Kreenholmi tn 46, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

53. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018” (viitenumber 156643) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

54. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

55. Riigihanke "Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Maksim VolkovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

56. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine E.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

57. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

58. Loa andmine G.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

59. Loa andmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

60. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

61. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

62. Hoolduse seadmine B.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

63. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

64. Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

juriidilise teenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes
Otsus/tulemused:
Edasi lükatud
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

65. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile ( Sõiduauto Peugeot suve ja talverehvid )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

66. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015

67. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2015