PrindiAbi

05.08.2015 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine A.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2015 vastu võetud korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2015

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine N.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2015 vastu võetud korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2015

3. Tee ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Tee ehitusloa väljastamine (Kangelaste T1)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.07.2015 vastu võetud korraldus 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.07.2015

4. Narva linna arengukava aastateks 2008–2018 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7 ja lg 8) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud iga-aastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

5. Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

7. Munitsipaaleluruumi Ancis Daumani 7 - 82 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

8. Munitsipaaleluruumi Malmi 10 - 28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

9. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 9 - 48 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

10. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

11. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 25
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

12. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

13. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ omafinantseerimise muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Korrigeerida eelnõud vastavalt tehtud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

14. Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine ning sildfinantseerimise suurendamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

15. Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise lubamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

16. AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kehtestada AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneering pindalaga ca 0,1 ha, OÜ Hendrikson & Ko töö nr 2184/14 (vastavalt lisatud detailplaneeringu põhijoonisele – Lisa 1).

Planeerimisseaduse § 139 lõike 1 kohaselt kehtestab detailplaneeringu valla- või linnavalitsus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

17. Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kehtestada Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering pindalaga ca 1,3 ha, TÜ Merelähedane töö nr 05052014 (vastavalt lisatud detailplaneeringu põhijoonisele – Lisa 1).

Planeerimisseaduse § 139 lõike 1 kohaselt kehtestab detailplaneeringu valla- või linnavalitsus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

18. Joala tn 19 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

19. Koha-aadressi määramine (Kose tn 6b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 38a-111 mitteeluruumi kaheks mitteeluruumiks ümberehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jasmiini 6 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puuvilla 22 üksikelamu osaline rekonstrueerimine ja kõrvalhoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõu sõnastust.
2. Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine Tüve tn.530 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tüve tn.530

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Lahe tn.15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saare tn.22 aiamaja, sauna ja kuuri püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Saare tn.22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn.79 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Lahe tn.79

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn.13 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kastani tn.13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektri tn.23 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone püstitamine ning kõnnitee rajamine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Elektri tn.23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laane tn.3 kasvuhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Laane tn.3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 6 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Haraka tn.5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaigu tn.812 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Vaigu tn.812

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Herilase tn.19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Herilase tn.19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaigu tn.812 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Vaigu tn.830

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn.242)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Laeva tn.242

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõru tn.326)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tõru tn.326

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõru tn.327)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tõru tn.327

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

37. Tee ehitusloa väljastamine ( A.-A.Tiimanni J1 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

A.-A.Tiimanni J1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

38. Tee ehitusloa väljastamine ( Vahtra 5 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Vahtra tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

39. Tee ehitusloa väljastamine ( Rakvere tänav L2 ja L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Rakvere tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

40. Avaliku ürituse "Narva suvelaat Põhja kaubanduskeskus" loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

07 - 09.08.2015.a. kell 09:00 – 18:00 toimub Narva Põhja kaubanduskeskuse parklas „Narva Suvelaat Põhja kaubanduskeskus“, kus müügile tulevad toiduained, tekstiiltooted, jalanõud, rõivad, suveniirid, mänguasjad.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

41. Avaliku ürituse "N+Fest 2015" loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

12. augustil toimub noortepidu «N+Fest 2015» kus osaleb ca 200 noort ning pealtvaatajaid ca 800 inimest. Üritus toimub vabaõhupeo formaadis ajavahemikul 15.00-21.00 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kõrval asuvas pargis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

42. Avaliku ürituse „Tsirkuse show vee peal- Aqua Show „Smile““ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

MTÜ Loominguline Ühendus KOIT kavandab ajavahemikul 12.08-16.08.2015.a. viia läbi Narvas linnas avaliku ürituse „Tsirkuse šou vee peal - Aqua Show „Smile““. Üritus toimub Kangelaste pst 29 asuva kaubakeskuse „Prisma“ parklas. Etendused algavad iga päev kell 19.00 ja lõpevad kell 21.20. Sihtgrupiks on linna elanikud. Eeldatav osavõtjate arv on 100-150 inimest igale etendusele. Ürituse programmis on professionaalsete tsirkuseartistide (akrobaadid, köieltantsijad, klounid illusionistid jt) esinemised, samuti seebimullid ja laserishow. Alkohoolsete jookide müüki ei toimu. Üritust turvab korraldaja oma jõududega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

43. Avaliku ürituse „Muusika-ja tantsuõhtu Narva promenaadil“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kavandab viia läbi 15.08. 2015, kella 19.00-st kuni 21.00-ni, Narva linnas avalikkusele suunatud ürituse „Muusika-ja tantsuõhtu Narva promenaadil“, kus Narvas tegutsev rahvakultuuriselts MTÜ Sophia kutsub kõiki veetma mõnusat õhtupoolikut elava muusika ja tantsuga. Üritus toimub Narva jõepromenaadil Dahlbergi laval. Eeldatav osalejate arv on kuni 130 inimest (ca 30 esinejat ja ca 100 külastajat). Alkohoolsete jookide müüki ei toimu. Ürituse turvalisuse eest vastutab korraldaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

44. Avaliku ürituse „Võidu laat“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

45. Ilutulestiku korraldamine (07-08.08.2015 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

OÜ Tulekild Pürotehnika soovib korraldada 07.08.2015 ajavahemikul 18.00 – 23.00 ning 08.08.2015 ajavahemikul 13.00 – 23.00, Narva linnuse territooriumil ja 08.08.2015 ajavahemikul 12.00 – 13.00 Narva raekoja esiselt platsilt ilutulestiku. Tellijaks on Narva Muuseum.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

46. Volitamine alaealise K.V. huvide esindamiseks eestkostja

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

47. Volitamine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

48. Volitamine alaealise A.C. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

49. Loa andmine A.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

50. Loa andmine N.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

51. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

52. Hoolduse seadmine I.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

53. Hoolduse seadmine O.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

54. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

55. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2015

56. Ehitusloa väljastamine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Vahtra tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.08.2015

57. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28 - 81 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.08.2015