PrindiAbi

26.08.2015 - Korraline istung1. Projekti „Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine Narva Keeltelütseumi töökojas ja aulas“ omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: D.VergunOtsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2015

2. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat 2015» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2015 vastu võetud korraldus nr 942-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2015

3. Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva jõeäärsete bastionite kindlustamiseks (II etapp)“ (nr 165402) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Omanikujärelevalve teenus Narva jõeäärsete bastionite kindlustamiseks (II etapp)“ (nr 165402) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.08.2015 vastu võetud korraldus nr 943-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2015

4. Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine (II etapp)“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Narva jõeäärsete bastionite kindlustamine (II etapp)“
(nr 165396) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.08.2015 vastu võetud korraldus nr 944-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2015

5. Riigihanke „Narva linna siseste kergliiklusteede projekteerimistööd“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2015

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

7. Munitsipaaleluruumi aadressil A. Daumani 7-82 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Malmi 10-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

9. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

10. Narva Linnavalitsuse 04.09.2013. a määruse nr 34“ Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 26
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

11. Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 27
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

12. Sepa tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sepa tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

13. Sepa tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sepa tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

14. Koidula tn 6 kinnistu ostueesõiguse mittekasutamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Koidula tn 6 kinnistu ostueesõiguse mittekasutamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitja Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

15. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamine 12.08.2005 müügilepingu järgi (Puškini 64, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

16. Päevalille tn 98a teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Päevalille tn 98a teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

17. Albatrossi tn 181 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Albatrossi tn 181 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

18. Mägra tn 6 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mägra tn 6 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

19. Meelespea tn 3 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meelespea tn 89 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Meelespea tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2015

20. Rõõmu tn 6 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 6 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

21. Rõõmu tn 16 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 16 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

22. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kähriku tn 93)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kähriku tn 93)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

23. ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Joala 21c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

24. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Looga tn 34a paadigaraaži laiendamiseks.
2. A. Puškini tn 43 üksikelamu püstitamiseks (koos vajalikke tehnorajatistega: vee- ja kanalisatsioonitoru, elektrimaakaabelliin).
3. Päeva tn 14 tulemüüriseina püstitamiseks.
4. Kreenholmi tn 54 territooriumil plastmasskastidelao, paberpressihoone ja jäätmehoidlahoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

25. Raieloa väljastamine (AS Narva Vesi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

26. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

27. Hoolduse seadmine S.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

28. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

29. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tee L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

30. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tee L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

31. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tee L6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

32. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tee L7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

33. Koha-aadressi määramine (Peeterristi tee T6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lai tn.36 aiamaja ehitamine).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lai tn 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõnajala tn 43 aiamaja ja kuuri ehitamine).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sõnajala tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadi 6a kaldakindlustusrajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Papli tn 25 aiamaja, sauna ja kuuri ehitamine, rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Papli tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

38. Avaliku ürituse «Salsa tantsuõhtu» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

39. Avaliku ürituse "Augustilaat" korraldamise loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jelena Jegireva kavandab viia läbi 28-30. augustil 2015.a. Narva linnas avaliku ürituse „Augustilaat“. Üritus kohaks on Narva linnas Kangelaste pst 29 asuva kaubakeskuse „Prisma“ läänepoolne parkla. Ürituseks sisuks on laat, kus kaubeldakse toiduainete, tekstiilitoodete, mänguasjade, suveniiride ja muude käsitöökaupadega. Laat töötab iga päev kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Üritus on mõeldud linna elanikele. Eeldatav igapäevane külastajate arv on kuni 600 inimest. Üritusel toimub ka kuni 6% alkohoolsete jookide (koduõlu) müük. Ürituse turvalise tagab ürituse korraldaja. Üritus on kooskõlastatud politseiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn.2 sauna ja majandushoone ehitamine).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Saialille tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saare 6 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa tn.415 sauna laiendamine ja rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Oksa rn 415

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2015