PrindiAbi

15.09.2015 - Korraline istung1. Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise rahastamise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.09.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise rahastamise kord” vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2015

2. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

3. Munitsipaaleluruumi Rahu 38a-133 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele (muudatused Sotsiaalabiameti ning Linna Arenduse-ja Ökonoomika Ameti osas)
2. Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

6. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

7. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Muuta määruse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 29
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

8. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine 2

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 30
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

9. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 31
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

10. Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

11. Narva Spordikooli Energia hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

12. Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

13. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kakuke sõime- ja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

14. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Käoke lasteaia-, liit- ja sõimerühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

15. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke sõime-, liit- ja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

16. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja sõimerühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

17. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sädemeke sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

18. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke sõime- ja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

19. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

20. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

21. Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

22. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

23. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

24. Albert-August Tiimanni tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Albert-August Tiimanni tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

25. Ancis Daumani tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Ancis Daumani tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

26. Igor Grafovi tänav 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Igor Grafovi tänav 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

27. Palli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Palli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

28. Energeetiku AÜ 255 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Energeetiku AÜ 255 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

29. Kreenholmi tn 9a asuva tänavaehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

30. Parve tänav L1 asuva tänavaehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

31. 3. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

32. Oru tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

33. Peterburi mnt 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

34. Hane tn 35 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hane tn 35
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

35. Meedikute tn 39 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meedikute tn 39 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

36. Õlelille tn 161 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Õlelille tn 161 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

37. Põldkannikese tn 42 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Põldkannikese tn 42 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

38. Põldkannikese tn 43 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Põldkannikese tn 43 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

39. Koha-aadressi määramine (26. Juuli tn 11a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

40. Koha-aadressi määramine (26. Juuli tn 13b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

41. Koha-aadressi määramine (26. Juuli tn 13c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

42. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

43. Koha-aadressi määramine (Leekovasoo tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

44. Koha-aadressi määramine (Leekovasoo tee L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

45. Koha-aadressi määramine (Leekovasoo tee L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

46. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

47. Koha-aadresside määramine (Juurdevoolu kanal V1, Juurdevoolu kanal V2 ja Juurdevoolu kanal V3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Tallinna mnt 40 Narva Soldino Gümnaasiumi evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitamiseks.
2. Põldkannikese tn 48 aiamaja püstitamiseks.
3. Suur tn 4 ja 4b, Koidula tn 3a ning Viru tn 18 kinnistutel elektrimaakaabelliini ehitamiseks.
4. Kerese tn 27b kinnistul Premium 7 tankla püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

49. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 16a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

50. Ehitusloa andmine (Elektri 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

aiamaja laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

51. Ehitusloa andmine (Võidu pr 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

basseinihoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.Puškini tn 5a, V.Gerassimovi tn 18a, Viru tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

53. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Võrgu tn 21 püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

54. Kasutusloa väljastamine (Jõesuu tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laiendatud rehvitöökojale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

55. Kasutusloa väljastamine (Vestervalli tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ümberehitatud Narva Noortekeskuse hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

56. Kasutusloa väljastamine (Lavretsovi 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lavretsovi 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

57. Kasutusloa väljastamine (Vaksali tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva jaama tehnilise ja teenindushoone rekonstrueeritud katusele ja fassaadidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

58. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 21-40 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

59. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Sihtasutus Narva Linna Arendus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015

60. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2015