PrindiAbi

23.02.2005 - Korraline istung1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Narva 23.02.2005 nr 174-k

Tubakatoodete jaemüük

Võttes aluseks Tubakaseaduse (RT I 2000, 59, 379; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 26, 156; 2, 17; 88, 591; 88, 594; 2004, 18, 131) § 16 lõige 2

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

1. Tubakatoodete jaemüügi õiguse saamiseks:
1.1 Aktsiaselts TRANSSERVIS-N, registrikood 10338071, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Rahu 4a, Narva linn.
Müügiaeg: 08.00.- 20.00.
1.2 Osaühing RONDEEL, registrikood 10247339, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Peterburi mnt 2, Narva linn.
Müügiaeg: 08.00.- 04.00.
1.3 Osaühing PAAN, registrikood 10170772, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Tallinna mnt 13a, Narva linn.
Müügiaeg: ööpäev
1.4 Osaühing SOLDINO KAUBANDUS, registrikood 10108158, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Mõisa 8, Narva linn.
Müügiaeg: 08.30.- 24.00.
1.5 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU, registrikood 10097762, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Tallinna mnt 52, Narva linn.
Müügiaeg: 09.00.- 21.00.

1.6 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU, registrikood 10097762, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil
Tallinna mnt 41, Narva linn.
Müügiaeg: 09.00.- 22.00.
1.7 Osaühing AMOLEN, registrikood 10733287, kauplemiseks tubakatoodetega aadressil Rahu 18a, Narva linn.
Müügiaeg: 09.00.- 23.00.

2. Kontroll antud korralduse täitmise üle panna Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

3. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4. Korraldust võib vaidlustada Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2005

2. Volituste andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Narva 23.02.2005 nr 151-kVolituste andmine


Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565, 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22, 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 30 lõike 1 punktile 3Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktorias Lutust Narva linna nimel kirjutama alla projekti “Narva Noortekeskuse teavitamis- ja nõustamispunkti rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine” edaspidise tööga seotud dokumendid.

2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.


Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2005

3. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonomika AmetOtsus/tulemused:
Narva 23.02.2005 nr 175-k
Tänavakaubanduse korraldamine


Vastavalt Kaubandustegevuse seaduse (RT I 11.02.2004, 12, 78) § 17 lõige 1, § 18 lõige 1, 5Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Lubada tänavakaubanduse korraldamist Narva linnas Tallinna mnt 52a juures.

2. Volitada tänavakaubanduse Tallinna mnt 52a juures korraldajaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

3. Kontroll antud korralduse täitmise üle panna Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

4. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

5. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2005

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Narva 23.02.2005 nr 173-k


Alkohoolsete jookide jaemüük


Võttes aluseks Alkoholiseaduse (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131, 45, 317; 88, 600) § 31 lõike 1 ja § 32 lõike 1, Narva Linnavolikogu 20.05.2003 määruse nr 27/17 “Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine” ja Narva Linnavolikogu 20.05.2004 määruse nr 27/33 “Narva Linnavolikogu alkohoolsete jookidega seotud õigusaktide muutmine”


Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse saamiseks:

1.1 Osaühing AMOLEN, registrikood 10733287, realiseerimiseks kaupluses aadressil Rahu 18A, Narva linn.
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.-23.00.

1.2 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU, registrikood 10097762, realiseerimiseks:
- kaupluses aadressil Tallinna mnt 52, Narva linn
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.- 21.00.

- kaupluses aadressil Tallinna mnt 41, Narva linn
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.- 22.00.

1.3 Osaühing KERXSTAS KAUBANDUS, registrikood 10579320, realiseerimiseks kaupluses aadressil
Puškini 5, Narva linn.
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 10.00.- 19.00.

1.4 Osaühing SOLDINO KAUBANDUS, registrikood 10108158, realiseerimiseks:
- baaris aadressil Mõisa 8, Narva linna
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.30.- 24.00.

- kaupluses aadressil Mõisa 8, Narva linna
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 08.00.- 24.00.

1.5 Aktsiaselts TRANSSERVIS-N, registrikood 10338071 realiseerimiseks baaris aadressil Rahu 4A,
Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.00.- 20.00.1.6 Osaühing PAAN, registrikood 10170772, realiseerimiseks kohvik-baaris aadressil Tallinna mnt 13A, Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 07.00-04.00.

1.7 Osaühing RONDEEL, registrikood 10247339, realiseerimiseks restoranis aadressil Peterburi mnt 2, Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.00-04.00.2. Kontroll antud korralduse täitmise üle panna Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

3. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2005