PrindiAbi

04.09.2015 - Erakorraline istung1. Linnavalitsuse 17.12.2014.a.korralduse 1591-k muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East

Viia läbi 9.09 planeeritud korraline istung 15.09.2015.a.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 978-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

2. Narva linna 2015.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapead Eduard Easti antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2015

3. Projekti “Ühendatud kindlused / Connected Castles“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Ühendatud kindlused / Connected Castles“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

4. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud vee

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

5. Sihtasutuse Kerese Mälestusmärk nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Kerese Mälestusmärk nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

6. Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 28
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

7. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 980-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

8. Narva Jäähalli ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

9. N.T. volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 982-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

10. Hoolduse seadmine A.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 983-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

11. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 984-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

12. Hoolduse seadmine T.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 985-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

13. Hoolduse seadmine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

14. Leinakase tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Leinakase tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 987-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

15. Aniliini tn 11 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 11 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 988-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

16. Kalamarja tn 20 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalamarja tn 20 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 989-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

17. Majaka tn 44 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 44 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 990-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

18. Murdlaine tn 51 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 51 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 991-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

19. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Viktoria tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(Viktoria tn 25)

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 992-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

20. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Sinika tn 51)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Sinika tn 51)

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 993-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

21. Narvas 26. Juuli tänav J2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU 26. JUULI 7 NARVA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

22. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

23. Riigihanke „Narva LV serverite klastrisüsteemi ja andmemassiivi lahenduse ostmise avatud hankemenetlus“ (164907) avatud hankemenetluse tulemuste alusel võitja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihanke „Narva LV serverite klastrisüsteemi ja andmemassiivi lahenduse ostmise avatud hankemenetlus“ (164907)
avatud hankemenetluse tulemuste alusel võitja kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 996-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

24. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

25. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

26. Avaliku ürituse „Bengts Tivoli on Tour 2015“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 999-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

27. Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd (2) ” (viitenumber 165908) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd (2)“ (viitenumber: 165908) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemused kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015

28. Ilutulestiku korraldamine (05.09.2015 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2015