PrindiAbi

18.11.2015 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine (14.11.2015 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 12.11.2015 vastu võetud korraldus nr 1297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.11.2015

2. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

3. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Sotsiaalabiameti ja Kultuuriosakonna poolt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

5. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

6. Riigihanke "Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonna klientide toitlustamine 2016" (viitenumber 168337) võitja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

7. Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 28 "Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 32
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2015

8. Loa andmine O.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

9. Loa andmine A.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

10. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

11. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

12. Hoolduse seadmine N.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

13. Hoolduse seadmine B.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

14. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

15. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

16. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Muinasjutt liitrühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1311-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

17. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1312-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

18. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Päikene sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

19. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

20. Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

21. Vee tee L1, Vee tee L2 ja Vee tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Vee tee L1, Vee tee L2 ja Vee tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

22. Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2 ja Leekovasoo tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2 ja Leekovasoo tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

23. Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

24. Lõuna-Kudruküla tee L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Lõuna-Kudruküla tee L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Oru tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1315-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Oru tänav L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1316-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Oru tänav L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

29. Laane tn 12 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laane tn 12
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

30. Varblase tn 14 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Varblase tn 14
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

31. Roheluse tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Roheluse tn 24 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

32. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

33. Põhja-Kudruküla tee teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

34. Kalamarja tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalamarja tn 12 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põuatuule tn 20 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

36. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kose tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

37. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mõisa tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

38. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pimeaaed

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

39. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (AS Nakro)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1329-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

40. Päritud korteriomandi võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (M.M. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

41. Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Kunstikool)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1331-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

42. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1332-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

43. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale- Narva Kreenholmi Gümnaasium

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale- Narva Kreenholmi Gümnaasium

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

46. Politseiametnike tunnustamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East

Politseiametnike tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1336-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2015

47. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Linnavara mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1337-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2015