PrindiAbi

26.11.2015 - Erakorraline istung


algusega kell 8:30


1. Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapead Eduard Easti antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

3. Volitada Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimuse kaasettekandjaks
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1338-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Turismiinfokeskuste hinnakirja kinnitamine

Otsus/tulemused:
1, Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu määrus nr 33
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2015

4. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2015. aastaks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 34
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

5. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 35
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

6. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kirsike sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

7. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tuluke sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1340-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

8. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

9. Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

10. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 711-k „Vaksali tn 22 kinnistu jagamine” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1342-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

11. Ehitusloa andmine (Linda tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Linda tn 4 hoone ümberehitamiseks (evakuatsioonitrepikodade tuletõkkeuste paigaldus ja aknaava asendamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1343-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

12. Avaliku ürituse „1. Advent” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015

13. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2015 ja 01.01.2016 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2015