PrindiAbi

30.12.2015 - Korraline istung1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2014-2015.a. üksikute finantsmajandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Natalja Smelova, Natalja Šibalova

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2014-2015.a. üksikute finantsmajandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1459-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

2. Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 36
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

3. Riigihanke "Hooldusvahendite soetamine 2016-2017" korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

4. Narva Linnavalitsuse 25.07.2012.a. korralduse nr 688-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.Š.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 5-26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

6. Öö tn 1 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Öö tn 1 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1463-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

7. Tihase tn 6 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tihase tn 6 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

8. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a korralduse nr 98-k „Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine» muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1465-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

9. Narva Linnavalitsuse 23.01.2013 korralduse nr 74-k „Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine» muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1466-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ringi tn 5 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

11. Kinnistute võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (Narva, Tapamaja tn 2,4,6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1468-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

12. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1469-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

13. Avaliku ürituse „Uue aasta tervitamine” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1470-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2015

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada ellnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1471-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

15. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2016.aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1472-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015

16. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: T.Tammiste

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2015