PrindiAbi

21.12.2015 - Erakorraline istung


Algusega kell 10:00, Peetri plats 5


1. Linnavara üleandmine Narva Linnavolikogu kantseleilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Linnavolikogu kantselei
Ettekandjad: Igor Širai

Sülearvuti ja lauadoki üleandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

2. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 23b-4 ja Kerese 10-33 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1347-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

3. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 12-59 ja Kreenholmi 12-32 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2016

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 35-74 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

6. Surnud isiku V.S. omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku V.S.omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1351-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

7. Surnud isiku (A.K.) omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku (A.K.) omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

8. Hoolduse seadmine G.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

9. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1354-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

10. Hoolduse seadmine T.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1355-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

11. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

12. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1357-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

13. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1358-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

14. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

15. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

16. Hoolduse seadmine P.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1361-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

17. Hoolduse seadmine M.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1362-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

18. Hoolduse seadmine M.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

19. Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

20. Taime tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Taime tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

21. Kulgusadama tee 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kulgusadama tee 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

22. Rakvere tänav L1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rakvere tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

23. 2. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

24. Aasa tn 38 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aasa tn 38 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

25. Põldkannikese tn 26 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Põldkannikese tn 26 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

26. Viktoria tn 32 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Viktoria tn 32 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

27. Roheluse tn 24 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Roheluse tn 24 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Peeterristi tee T6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1368-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

29. Lõuna-Kudruküla tee teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1369-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

30. Kangelaste prospekt L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1370-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

31. Koha-aadressi määramine (V. Gerassimovi tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1371-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

32. Koha-aadressi määramine (2. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1372-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

33. Koha-aadressi määramine (Nõo tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1373-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

34. Koha-aadressi määramine (Nõo tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1374-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

35. Koha-aadressi määramine (Tüve tn 501a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1375-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

36. Koha-aadresside määramine (AÜ Gvozdika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1376-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

37. Koha-aadressi määramine (1. Paemurru tn 11b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1377-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

38. Koha-aadressi määramine (3. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1378-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

39. Koha-aadressi määramine (4. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1379-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

40. Koha-aadressi määramine (5. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1380-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

41. Koha-aadressi määramine (6. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1381-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

42. Koha-aadressi määramine (Juhkentali tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1382-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

43. Koha-aadressi määramine (P. Kerese tn 50a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1383-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

44. Koha-aadressi määramine (Parve tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

45. Koha-aadressi määramine (Parve tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1385-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

46. Koha-aadressi määramine (Rakvere tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1386-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

47. Koha-aadressi määramine (Taime tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

48. Koha-aadressi määramine (Tehase tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1388-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

49. Koha-aadressi määramine (Tehase tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1389-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

50. Koha-aadressi määramine (Tehase tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1390-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

51. Koha-aadressi määramine (Tehase tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

52. Koha-aadressi määramine (Tehase tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1392-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

53. 1. Paemurru tn 11b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1. Paemurru tn 11b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1393-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

54. A.Weizenbergi tn 3b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

A.Weizenbergi tn 3b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

55. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1395-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. Juuli tn 1a kinnistule autokütuste automaattankla ning autopesula ja restorani hoone püstitamine ...kehtestatud...detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(26. Juuli tn 1a kinnistule autokütuste automaattankla ning
autopesula ja restorani hoone püstitamine
Narva Linnavolikogu 21.04.2009. a otsusega nr 56 kehtestatud
Kreenholmi- 26. Juuli-Uusküla-Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu alusel)

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2015

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Soo tn 12 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn 44 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jasmiini tn 1 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

60. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ankru tn 193 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

61. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaalika tn 35 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

62. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadaka tn 21 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

63. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palli tn 8 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

64. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lehe tn 40 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

65. Projekteerimistingimuste määramine (Ringi tn 13 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

66. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 5 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

67. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 1 kinnistule sõidukite teeninduse ja kaupluse hoone püstitamine...ning Oru tänavapoolse sisse- ja väljasõidu väljaehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Oru tn 1 kinnistule sõidukite teeninduse ja kaupluse hoone püstitamine
Narva Linnavolikogu 21.04.2009. a otsusega nr 56 kehtestatud
Kreenholmi- 26. Juuli-Uusküla-Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu alusel ning Oru tänavapoolse sisse- ja väljasõidu väljaehitamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

68. Ehitusloa andmine ehitise lammutamiseks (Elektrijaama tn 59)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

69. Ehitusloa andmine ehitise lammutamiseks (Vabaduse tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

70. Tiigi 9a garaaži-töökoja-loahoonele kasutusloa andmine, autovarjualustele nr 1 ja nr 2 kasutuslubade andmisest keeldumine ning ehituslubade nr 1512219/05067, 1512219/05068 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tiigi 9a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

71. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 47)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

72. Ehitusloa andmine (Vabaduse tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

73. Ehituslubade andmine (A.Puškini tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

74. ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Jõesuu tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

75. Ehitusloa andmine (Piiri tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

76. Ehitusloa andmine (Kuke tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

77. Ehitusloa ja kasutusloa valjastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tiigi 9a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

78. Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

A. Daumani tn 19 rekonstrueeritud korterelamu keskmisele trepikojale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

79. Kasutusloa väljastamine (Joala tn 21c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Joala tn 21c püstitatud sidekonteinerile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

80. Kasutusloa väljastamine (Jõe tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Jõe tn 1 boksile nr 9 paigaldatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

81. kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

A.Puškini tn, Hariduse tn

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

82. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Vabaduse tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

83. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (OÜ M. Ehitusvalitsus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

84. Lootusetu nõude mahakandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

85. Narva Linnavalitsuse 12.08.2015 korralduse nr 911-k “Varblase tn 12 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse 12.08.2015
korralduse nr 911-k “Varblase tn 12
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

86. Narva Linnavalitsuse 18.11.2015 korralduse nr 1320-k “Varblase tn 14 maa ostueesõigusega erastamise“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse 18.11.2015
korralduse nr 1320-k “Varblase tn 14
maa ostueesõigusega erastamise“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

87. Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingutele ja ühtse kuutasu kehtestamine 2016. aastaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

88. Narvas Aleksander Puškini tänav T1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

89. Narvas A-A. Tiimanni tänav 10b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU Mõisa 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

90. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

91. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

92. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva 6. Kool)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

93. Avaliku ürituse „Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

94. Avaliku ürituse „Narva heategevuslik jõulujooks 2015” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

95. Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

96. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

97. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

98. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
Projekti vene partner Leningradi oblasti valitsuse muuseumiagentuur on nõustunud täiendavalt üle andma kokku hoitud rahalisi projekti vahendeid summas 100 000 eurot Narva partnerile projekti tegevuste realiseerimiseks (30.11.2015 kiri nr 1970/01-08). NLAÖA teeb ettepaneku vabanenud projekti eelarvest summa suunata kurtiini restaureerimisele ja järelevalve teenuste tellimisele (2016 aasta projekti mitteabikõlblikud kulud). Sellega kurtiini restaureerimisele ja järelevalve teenuste tellimisele ettenähtud summa kokku saab 370 304 eurot. See summa annab võimaluse lisa sihtvahendite arvelt teostada kurtiini restaureerimistöid suuremas mahus.
Antud otsusega on vaja muuta 2015-2016 aastal omafinantseerimise jaotust, linna omafinantseerimise üldsumma ei muutu.

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

99. Konkursi “Narva Ettevõtja 2015” võitjate tunnustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi “Narva Ettevõtja 2015” võitjate tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

100. Riigihanke „Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk vaate E restaureerimine“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk vaate E restaureerimine“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

101. Riigihanke „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine“ avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

102. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

103. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

104. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

105. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1443-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

106. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1444-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

107. FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine LED-ekraanil info ja reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1445-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

108. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1446-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

109. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

110. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

111. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1449-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

112. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1450-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

113. Narva Muuseumi vara võõrandamine ja linnaasutuse Narva Muuseum tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Muuseumi vara võõrandamine ja linnaasutuse Narva Muuseum tegevuse lõpetamine” eelnõu.

2. Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

114. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kakuke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1451-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

115. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1452-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

116. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1453-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

117. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1454-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

118. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

119. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1456-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

120. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015

121. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2015