PrindiAbi

27.01.2016 - Korraline istung1. Marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.01.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „ Marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamine.“
2.Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2016

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

3. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini 45a-33 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

4. Munitsipaaleluruumi Igor Grafovi 3-3 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

5. Narva Linnavalitsuse 21.12.2015.a. korralduse nr 1349-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

6. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu määruste muutmine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

7. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

8. Volitamine alaealise A.Š. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

9. Surnud isiku K.M. omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku K.M. omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

10. Loa andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

V.S. matuse korraldamise kulude tasumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

11. Loa andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

A.K. matuse korraldamise kullude tasumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

12. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

13. Hoolduse seadmine N.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

14. Hoolduse seadmine T.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

15. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

16. Narva üldhariduskooli kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele toetuse andmise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse kehtestamist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

17. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

18. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kirsike sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

19. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

20. Parve tänav L2 ja Parve tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Parve tänav L2 ja Parve tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

21. Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

22. Partisani tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Partisani tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

23. Rahu tn 14c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rahu tn 14c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

24. Lääne tn 123 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Lääne tn 123 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lääne tn 123 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ning
Lääne tn 123 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

25. Toome tn 12 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Toome tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Toome tn 12 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ning
Toome tn 12 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

26. P. Kerese tn 50a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

P. Kerese tn 50a teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

27. Koha-aadressi määramine (Vaikne põik 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

28. Vaikne põik 1a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaikne põik 1a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

29. Saialille tn 45 (51107:006:0017), Saialille tn 47 (51107:006:0160), Saialille tn 47 (51107:006:0161) ja Saialille tn 49 (51107:006:0084) kinnistute piiride vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pinna tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõokese tn 27 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

33. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Elektrijaama tn 59)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

34. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Tehase tn 4//6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

35. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

36. Ehitusloa andmine (Vestervalli tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

37. Ehitusloa andmine (Väike-Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Äkkeküla spordiväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

38. Kasutuslubade andmine (Tallinna mnt 19c/1, 19c/2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kaubanduskeskuse- ja administratiivhoonele rekonstrueeritud fassaadidega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

39. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vestervalli 7, Peterburi mnt 1, Sõpruse sild L1, L2, L3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

40. Narvas Lääne tänav L1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

41. Narvas Kangelaste prospekt 10e asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu KANGELASTE 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

42. Narvas Kangelaste prospekt T5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU Kangelaste 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

43. Narvas Uusküla tänav L1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ MEIE MAJA KREENHOLMI 24A)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

44. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Aktiivsed Naised)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

45. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (International Association for Human Values – Estonia MTÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

46. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

47. Annaku üleandmine ning volituse andmine (Z. K. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

48. Ühisomandi lõpetamine ja päritud korteriomandi osa tasuta võõrandamine (Narva linn, Tallinna mnt 36 – 8,Y. K. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

49. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 700-k „Munitsipaaleluruumi Spordi 4-33 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

50. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 702-k „Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 30-54 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

51. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 9-3 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

52. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

53. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6 – 20 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Linnapea ei võtnud osa antud küsimuse otsustamisest.
2. Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

54. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

55. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi komisjoni moodustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutas v avaliku konkursi Peaarhitekti vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi kaudu;avalikust konkursist kokkuvõtete tegemiseks on vaja moodustada linnavalitsuse poolt konkursikomisjon.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

56. Projekti “ Virumaa väikesadamate teenusstandardi väljatöötamine ja ühine turundamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

57. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

58. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uuete liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uuete liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

59. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

60. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud alljärgnevalt:
Kutsuda tagasi nõukogu liige Aleksandr Jefimov
Nimetada nõukogu liikmeks Vjatšeslav Konovalov
2.Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

61. Narva Linnavalitsuse 07.05.2014.a määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

62. Narva Kutseõppekeskusele maksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

63. Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil info ja reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

64. Narva Linnavalitsuse 07.10.2015. a korralduse 1081-k „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhivara üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

65. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

66. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016

67. Protokolliline otsus linnavalitsuse õigusaktide menetlemisest volikogus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Toetada Narva Linnavolikogu kantselei juhataja poolt 20.01.2016 esitatud kirjas nr 2-21/552 loetletud õigusaktide eelnõude menetluse jätkamist Narva Linnavolikogus.
2. Narva Linnavolikogu kantselei juhataja poolt 20.01.2016 nr 2-21/552 esitatud kirja punktis 1 nimetatud ettekandja Jekaterina Golubtsova asendada ettekandjaga Vjatšeslav Konovalov.
3. Narva Linnavolikogu kantselei juhataja poolt 20.01.2016 nr 2-21/552 esitatud kirja punktis 8 nimetatud ettekandja E. East asendada ettekandjaga Jelena Golubeva.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2016