PrindiAbi

10.02.2016 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.02.2016 vastu võetud korraldus nr 100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2016

2. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

3. Volitamine alaealise D. K. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

4. Volitamine alaealise D.O. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

5. Volitamine I.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

6. Loa andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

K. M. matuse korraldamise kulude tasumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

7. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

8. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

9. Narva Linnavolikogu 18.06.2015. a määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 18.06.2015. a määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

10. Narva Lasteaia Kuuseke liitmine Narva Lasteaiaga Sipsik

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Kuuseke liitmine Narva Lasteaiaga Sipsik“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

11. Narva Lasteaia Marjake liitmine Narva Lasteaiaga Pääsuke

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Lasteaia Marjake liitmine Narva Lasteaiaga Pääsuke“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

12. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

13. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2016. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

14. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

15. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

16. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel konkurss-festivalil "Noor laulusolist" osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: V.LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

17. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli jäähokiväljaku kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

18. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17b Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist ehitise - Narva linnas Võidu prospekt 17b asuva garaažiboksi peremehetuse tuvastamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

19. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17g Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist ehitise - Narva linnas Võidu prospekt 17g asuva garaažiboksi peremehetuse tuvastamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2016

20. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Mägra tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine maa erastamiseks (Mägra tn 6)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

21. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Tedre tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine maa erastamiseks (Tedre tn 28)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

22. Tihase tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tihase tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

23. Nirgi tn 78 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nirgi tn 78 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

24. Mulla tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mulla tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

25. Vesiroosi tn 50 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vesiroosi tn 50 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

26. Purje tn 2 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Purje tn 2 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 11a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 13b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 13c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Mõisa tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sepa tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

32. Koha-aadressi määramine (2. Jõesuu tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

33. Koha-aadressi määramine (2. Jõesuu tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

34. Koha-aadressi määramine (I. Grafovi tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

35. Koha-aadressi määramine (Joala tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

36. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tänav J5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

37. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tänav J9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

38. Koha-aadressi määramine (Jugla tee)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

39. Koha-aadressi määramine (Jugla tee T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

40. Koha-aadressi määramine (Kalda tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

41. Koha-aadressi määramine (Kanepi tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

42. Koha-aadressi määramine (Kanepi tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

43. Koha-aadressi määramine (Kiige tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

44. Koha-aadressi määramine (Kooli põik J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

45. Koha-aadressi määramine (Kreenholmi tänav T3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

46. Koha-aadressi määramine (Looduse tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

47. Koha-aadressi määramine (Looduse tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

48. Koha-aadressi määramine (Mängu tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

49. Koha-aadressi määramine (Männiku tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

50. Koha-aadressi määramine (Metsa tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

51. Koha-aadressi määramine (Metsa tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

52. Koha-aadressi määramine (Päikese tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

53. Koha-aadressi määramine (Palli tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

54. Koha-aadressi määramine (Pikse tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

55. Koha-aadressi määramine (Proletariaadi tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

56. Koha-aadressi määramine (Proletariaadi tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

57. Koha-aadressi määramine (Proletariaadi tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

58. Koha-aadressi määramine (Rakvere tänav L8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

59. Koha-aadressi määramine (Raudtee tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

60. Koha-aadressi määramine (Remmelga tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

61. Koha-aadressi määramine (Remmelga tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

62. Koha-aadressi määramine (Soldino tee T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

63. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

64. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

65. Koha-aadressi määramine (Tekstiili tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

66. Koha-aadressi määramine (Vaksali tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

67. Koha-aadressi määramine (Vaniku tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

68. Koha-aadressi määramine (Vihma tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

69. Koha-aadressi määramine (Vitamiini tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

70. Ehituslubade andmine (Tiigi tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

71. ehituslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Vihma 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

72. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

73. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vestervalli 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

74. Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 2e)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A. Daumani tn 2e, Narva püstitatud iseteenindavale autopesulale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

75. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sadama tee 9, Jõetn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

76. Linnavara (Gaasikatel Junkers) kõlbmatuks tunnistamine ja bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

77. Linnavara (Supelrand, Joaoru linnaosa) kõlbmatuks tunnistamine ja bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

78. Linnavara (Telefonijaam Panasonic) kõlbmatuks tunnistamine ja bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

79. Trahvi kohaldamine (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

80. Üüritasust vabastamine (Sotsiaalkindlustusamet)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

81. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

82. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

83. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 108-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

84. Riigihanke "Narva linna avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2016"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

85. Narva Linnavalitsuse 29.01.2016.a korralduse nr 99-k „Narva linna 2016. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 29.01.2016.a korralduse nr 99-k „Narva linna 2016. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

86. Narva linna 2016.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

87. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016

88. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2016