PrindiAbi

25.02.2016 - Korraline istung1. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Töökorras vastuvõtmisele. Avalikustada korraldus pärast autasustamist.

Otsus/tulemused:
18.02.2016 töökorras vastu võetud korraldus nr 182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2016

2. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Igor Grafovi 3-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

5. Munitsipaaleluruumi 26. Juuli 31-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

6. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini 45a-53 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

7. Narva Linnavalitsuse 31.10.2012. a määruse nr 1088 „Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 5
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

8. Osavõtutasu kehtestamine konkursi „Parim noor instrumentalist 2016“ regionaalses voorus osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

9. Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

10. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale -Narva Pähklimäe Gümnaasium

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale -Narva Pähklimäe Gümnaasium

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.02.2016

11. Volitamine (alaealise E-L.P. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

12. Volitamine (alaealise K.K. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

13. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

14. Hoolduse seadmine D.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

15. Hoolduse seadmine D.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

16. Hoolduse seadmine S.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

17. Hoolduse seadmine N.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

18. Hoolduse seadmine J.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

19. Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Linnavara võõrandamise (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva) kohta, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

20. Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

21. Joala tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Joala tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

22. Jugla tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Jugla tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

23. Jugla tee T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Jugla tee T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

24. Jõesuu tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Jõesuu tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

25. Jõesuu tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Jõesuu tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

26. 2. Jõesuu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2.Jõesuu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

27. 2. Jõesuu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2.Jõesuu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

28. Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

29. Kanepi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalaja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kanepi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

30. Kanepi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kanepi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

31. Kooli põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kooli Põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

32. Kreenholmi tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kreenholmi tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

33. Metsa tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Metsa tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

34. Metsa tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Metsa tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

35. Mängu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Mängu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

36. Männiku tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Männiku tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

37. Palli tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Palli tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

38. Pikse tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pikse tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

39. Proletariaadi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Proletariaadi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

40. Proletariaadi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Proletariaadi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

41. Päikese tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Päikese tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

42. Raudtee tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Raudtee tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

43. Remmelga tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Remmelga tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

44. Remmelga tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Remmelga tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

45. Soldino tee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Soldino tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

46. Tekstiili tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tekstiili tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

47. Vaksali tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaksali tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

48. Vaniku tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaniku tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

49. Vihma tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vihma tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

50. Vitamiini tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vitamiini tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 45

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Põhja-Kudruküla tee L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

53. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Põhja-Kudruküla tee L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

54. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Põhja-Kudruküla tee L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Põhja-Kudruküla tee L6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

56. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Põhja-Kudruküla tee L7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

57. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Tedre tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Tedre tn 20)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

58. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Leinakase tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Leinakase tn 10)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.02.2016

59. Seene tn 5 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Seene tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seene tn 5 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Seene tn 5 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

60. Õhtu tn 5a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Õhtu tn 5a teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

61. Rõõmu tn 9 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 9 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

62. Valguse tn 31, Valguse tn 31a maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Valguse tn 31, Valguse tn 31a
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

63. Ploomi tn 9 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ploomi tn 9 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

64. Kalamarja tn 51 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalamarja tn 51 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

65. Ehitusloa andmine (Peterburi mnt 2 peahoone)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Peterburi mnt 2 Narva linnuse (ehr kood 118008962) ümberehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

66. Ehitusloa andmine (Peterburi mnt 2 restoran)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Peterburi mnt 2 hoone RONDEEL (ehr kood 118008963) ümberehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

67. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 52)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

68. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 45b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

69. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva spordihoonele rekonstrueeritud ventilatsiooni- ja küttesüsteemidega ning paigaldatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

70. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva kooli hoonele paigaldatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

71. Kasutuslubade andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Gümnaasiumi hoonele paigaldatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega ning tuletõkkeustega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

72. Riigihange " Rakvere tänava ehitustööd"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

73. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones soklikorrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

74. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Peetri plats 1 hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

75. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linnuse tänav 2 hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

76. Narvas Pimeaia tänav asuva linnavara tasuta kasutusse andmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

77. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (Osaühing MEGASTONE)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

78. Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.02.2016

79. Trahvi kohaldamine (Kose 4, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

80. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaŠŠŠŠOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

81. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

82. Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist
2. Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

83. Riigihanke „Riigihanke „Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk vaate E restaureerimine“ (nr 170066) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Riigihanke „Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk vaate E restaureerimine“ (nr 170066) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

84. Riigihanke „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine“ (nr 170053) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine“ (nr 170053) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

85. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

86. Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine” korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine” korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

87. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

88. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016

89. Tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2016