PrindiAbi

06.04.2016 - Korraline istung1. Riigihanke „Üleminek uuele majandustarkvarale” korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 29.03.2016 vastu võetud korraldus nr 394-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

2. Avaliku ürituse „Heategevuslik Lõbus jooks 2016” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2016 vastu võetud korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

3. Aktsiaseltsi Transservis-N 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige V. Mižui

Aktsiaseltsi Transservis-N 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

4. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

5. Riigihanke "Sõiduauto kasutusrent" (Riigihangete registri viitenumber 172425) võitja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

6. Volitamine alaealise P.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

7. Volitamine (V.R. suhtes)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

8. Loa andmine (A. G. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine (A. G. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

9. Loa andmine (G. F. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine
(G. F. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

10. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

11. Hoolduse seadmine G.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

12. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 198 „Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

13. Nõusoleku andmine liikumispuudega õpilastele klassi moodustamiseks Narva Paju Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

14. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

15. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

16. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

17. Albert-August Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Albert-August Tiimanni tn 22" maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

18. Narva Linnavolikogu otsuse 25.02.2016 nr 24 „Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ alapunkti 2.4 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Narva Linnavolikogu otsuse 25.02.2016 nr 24 „Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ alapunkti 2.4 muutmine" vastuvõtmist

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

19. Hoonestusõiguse lepingu muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse lepingu muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liige Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

20. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 42-71 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Edasi lükatud
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

21. Joala tn 40b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Joala tn 40b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

22. Joala tn 40c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Joala tn 40c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

23. Lääne tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Lääne tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

24. 2. Paemurru tn 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2. Paemurru tn 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

25. 5. Paemurru tn 27 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “5. Paemurru tn 27 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

26. Parve tn 29 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Parve tn 29 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

27. Parve tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Parve tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

28. Parve tn 33 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Parve tn 33 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

29. Juhkentali tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

30. Kulgusadama tee 10b aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

31. Lõuna-Kudruküla tee L4 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

32. 2. Paemurru tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

33. 3. Paemurru tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

34. 4. Paemurru tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

35. 5. Paemurru tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

36. 6. Paemurru tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

37. Parve tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

38. Parve tänav L3 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

39. Rakvere tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

40. Taime tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

41. Uusküla põik T6 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määtamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

42. Kaste tn 30 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kaste tn 30 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

43. Piibelehe tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Piibelehe tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

44. Okka tn 741 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Okka tn 741 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

45. 1.Jõe tn 46 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning 1.Jõe tn 46 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Jõe tn 46 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ning
1.Jõe tn 46 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

46. Põldkannikese tn 41 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Põldkannikese tn 41 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

47. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

48. Koha-aadressi määramine (Rüütli tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

49. Koha-aadressi määramine (Suur tn 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

50. Koha-aadressi määramine (Suur tn 10c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

51. Koha-aadressi määramine (Viru tn 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

52. Koha-aadressi määramine (Kalda tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

53. Koha-aadressi määramine (Kalda tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

54. Koha-aadressi määramine (Sadama tee 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mängu tn 6 üksikelamu, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

56. Ehitusloa andmine (Võsa tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

57. Ehitusloa andmine (M. Maslovi tn 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

58. Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones soklikorrusel asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Osaühing NARVA TES PLUS)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

59. Narvas Linnuse tänav 2 Narva hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (OÜ GENEVA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

60. Linnavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (Aleksandr Puškini tn 55)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

61. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (Osaühing Arendus-Invest)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Tagasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

62. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Võidu prospekt 17B, Narva linn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

63. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Võidu prospekt 17G, Narva linn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

64. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

65. Riigihanke avatud hankemenetlus "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

66. Riigihanke "Rakvere tänava ehitustööd" (171849) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

67. Avaliku ürituse «Narva Kevadlaat 2016» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

68. Avaliku ürituse «Seiklusvõistlus Ace Xdream» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Avalikustada korraldus pärast 24.04.2016.
2. Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.04.2016

69. Protokolliline otsus

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2016.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Toetada käesolevale otsusele lisatud Narva linna 2016.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustusi.
2.Esitada vastavad täpsustused Narva Linnavolikogule Narva linna 2016.a eelarve muutmise eelnõu menetlemise jätkamiseks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

70. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 "Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine" muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

71. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

72. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

73. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2015. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2015. aasta eest (lisatud).

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

74. Projektis “Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine“ osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projektis “Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine“ osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

75. Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp"osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp"osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

76. Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete
ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine,
III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu
ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

77. Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2016

78. Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsus
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2016