PrindiAbi

18.05.2016 - Korraline istung1. Riigihanke „Narvas, A.Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv vaatesaali rekonstrueerimine ja siseruumide osaline rekonstrueerimine“ (viitenumber 172312) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamise eelnõu.

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.05.2016 vastu võetud korraldus nr 587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2016

2. Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.05.2016 vastu võetud protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti direktorit Galina Vologdinat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2016

3. Avaliku ürituse „Rahvusvaheline AIDSi ohvrite mälestuspäev ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Töökorras 13.05.2016 vastu võetud korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2016

4. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 13.05.2016 vastu võetud korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2016

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 3a-5/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

7. Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

8. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuse ja puudega lapse toetuse maksmise jätkamine (laps J.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. Š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine
(N. Š.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

10. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

11. Hoolduse seadmine G.Ž.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

12. Hoolduse seadmine A.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

13. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

14. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

15. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

16. Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: V.LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

17. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: V.LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

18. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 216 „Narva Lasteaia Tuluke põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

19. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015. a korralduse nr 274-k „Linnavara tasuta kasutusse andmine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

20. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

21. Koha-aadressi määramine (Mängu tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2016

22. Koha-aadressi määramine (Mängu tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

23. Koha-aadressi määramine (Palli tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

24. Koha-aadressi määramine (Paul Kesese tänav L7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

25. Koha-aadressi määramine (Põhja-Kudruküla tänav T6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

26. Koha-aadressi määramine (Vassili Gerassimovi tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

27. Koha-aadressi määramine (Kiige tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

28. Koha-aadressi määramine (Savi tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

29. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tänav T4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

30. Varblase tn 8 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Varblase tn 8 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

31. Mustika tn 36 teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mustika tn 36 teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

32. Nugise tn 60 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nugise tn 60 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

33. Sula tn 3 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sula tn 3 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

34. Heina tn 74 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Heina tn 74 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

35. Jõe põik 2c maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõe põik 2c maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

36. Jõhvika tn 9a maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõhvika tn 9a Narva ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2016

37. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

38. Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

39. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

40. Kasutusloa andmine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vahtra tn 5 püstitatud kaubandushoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

41. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A-A. Tiimanni tn 10 – 26, Narva, A. L. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

42. Päritud korteriomandi bilanssi võtmine ning võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 45 - 44, Narva, Ž. O. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

43. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ NARVA TŠUVAŠI SELTS NARSPI)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

44. Narvas Energia põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU NARTALL-18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

45. Narvas Energia põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ Tallinna mnt 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

46. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

47. Avaliku ürituse «Narva Rallisprint 2016» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

48. Avaliku ürituse «Narva Prisma Kevadlaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

49. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

51. Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

52. Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

53. Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

54. Ehitusloa andmine (Saialille 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

55. Ehituslubade andmine ehitise täielikuks ja osaliseks lammutamiseks (Elektrijaama tn 59)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

56. Ehitusloa andmine (Sireli 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

57. Kadastiku tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kadastiku tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

58. Kalda tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kalda tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

59. Kulgusadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kulgusadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

60. 1. Paemurru tn 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „ 1.Paemurru 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

61. Paul Kerese tänav L7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Paul Kerese tänav L7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

62. Raudtee tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Raudtee tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

63. Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

64. Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

65. Vassili Gerassimovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Vassili Gerassimovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016

66. Võidu prospekt 17b // 17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Võidu prospekt 17b//17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2016