PrindiAbi

25.05.2016 - Korraline istung1. Avaliku ürituse «Narva Eelarvamusfestival» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 20.05.2016 vastu võetud korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2016

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine
(A.K.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

3. Narva Kunstikooli isemajandavate huviringide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

4. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

5. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

6. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014 a määruse nr 17 „Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

7. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

8. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

9. Koha-aadressi määramine (Svariksaar 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

10. Koha-aadressi määramine (Svariksaar 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

11. Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

12. A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

13. Jõesuu tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Jõesuu tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

14. Jõesuu tn 32a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarve määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Jõesuu tn 32a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

15. Põhja-Kudruküla tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Põhja-Kudruküla tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

16. Kiige tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kiige tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

17. Palli tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Palli tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

18. Mängu tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Mängu tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

19. Mängu tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Mängu tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

20. Savi tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Savi tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

21. Svariksaar 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Svariksaar 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

22. Svariksaar 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Svariksaar 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

23. Vaivara vallas Peeterristi külas, katastriüksuste 13211 Peeterristi tee (85101:003:0338), Narva metskond 97 (85101:001:0739) ja Tibu tänav (51101:001:0261) vahel asuva maa-ala Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Vaivara vallas Peeterristi külas, katastriüksuste 13211 Peeterristi tee (85101:003:0338), Narva metskond 97 (85101:001:0739) ja Tibu tänav (51101:001:0261) vahel asuva maa-ala Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

24. Vaivara vallas Tõrvajõe- ja Peeterristi külas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara vallas Tõrvajõe- ja Peeterristi külas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

25. Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Kudrukülas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Kudrukülas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

26. Tähe tn 3 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

27. Ehitusloa andmisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Unistuse 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

28. Ehitusloa andmine (1. Mai tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

29. Narva linna omandis oleva kinnisasja Ancis Daumani tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

30. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

31. Avaliku ürituse „Narva Promenaadijooks 2016” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

32. Avaliku ürituse «Suvehooaja avamine Narva jõepromenaadil» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

33. Avaliku ürituse «Suveprogramm Narva jõepromenaadil» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

34. Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1. Parandada vastavalt esitatud ettepanekutele ning esitada eelnõu korraldusena.
2. Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

35. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

36. Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna Rannahoone tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Käesolev määrus kehtestab Rannahoone (Linnuse tn 2) poolt osutatavate teenuste hinnad.

Otsus/tulemused:
Parandada vastavalt esitatud ettepanekutele ning esitada eelnõu korraldusena
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

37. Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt Joaoru Rannahoones aadressil Linnuse 2 osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt Joaoru Rannahoones aadressil Linnuse 2 osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

38. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

40. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud ettepanekutele.
2. Mitte toetada MTÜ Theatre Korolevski Giraf poolt esitatud taotlust.
3. Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2016

41. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2016

42. Narvas Daumani 30 asuvale kinnisasjale Osaühingu Puhasenergia kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Daumani 30 asuvale kinnisasjale Osaühingu Puhasenergia kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatov´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2016

43. Narva linna põhimäärus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Täiendada volikogu otsuse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse „Narva linna põhimäärus“ vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2016

44. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2016