PrindiAbi

03.08.2016 - Korraline istung


Vastavalt LV korraldusele 772-k, 2016.a.


1. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese 15-27 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 17-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

4. Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

5. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu määruste muutmine“ vastuvõtmine vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat ette kandma nimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

6. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

7. Narva linna arengukava aastateks 2008–2019 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, Jelena Golubeva

Linna arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7 ja lg 8) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud iga-aastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
4.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2016

8. Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 „Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantsee

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 „Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

9. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

10. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2016

11. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva,Vestervalli tänav 15 SA-le Narva Haigla.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele kinnisasjadele aadressil Narva, Vestervalli tänav 15 SA-le Narva Haigla“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

12. Linnavara otsustuskorras võõrandamine(Tapamaja 8, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)”.


2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

13. Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva) kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

14. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

15. Koha-aadressi määramine (Päikese tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

16. Koha-aadressi määramine (Vikerkaare tn 2, Vikerkaare tn 4, Vikerkaare tn 6, Vikerkaare tn 8, Vikerkaare tn 10, Vikerkaare tn 11, Vikerkaare tn 12, Vikerkaare tn 13 ja Vikerkaare tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

17. Kana tn 22 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kana tn 22 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

18. Muru tn 41 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Muru tn 41 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 30a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kevade tn 3a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kevade tn 3b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kiige tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kose tn 3a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 7a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 35a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tn 2c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 16f

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tiigi tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vahtra tn 8a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 5a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 9a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

36. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Puidu 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

37. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Rüütli tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

38. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tähe 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

39. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tähe 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

40. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Põuatuule 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

41. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

I.Grafovi 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

42. Ehituslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Peterburi mnt 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

43. Narvas Paul Kerese tänav 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Fortaco Estonia OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

44. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

45. Riigihanke „Narvas, A.Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Eelnõu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

46. Riigihanke „Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

RH "Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd" avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

47. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

48. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat 2016» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2016

50. Protokolliline otsus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Nõustuda MTÜ Loominguline Ühendus Koit taotlusega tsirkuseetenduste ajakava muutuste osas.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2016