PrindiAbi

24.08.2016 - Korraline istung1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.08.2016 vastu võetud korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2016

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. N.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.08.2016 vastu võetud korraldus nr 882-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.08.2016

3. Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 – 2027 kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Töökorras 15.08.2016 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult arengukava kehtestamist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.08.2016

4. Loa andmine (I. N. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine
(I. N. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

5. Hoolduse seadmine N.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

6. Hoolduse seadmine O.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

7. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

10. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 22
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

11. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 23
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

12. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

13. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

14. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

15. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

16. Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

17. Narva Spordikooli Energia tasulise teenuse hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

18. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

19. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

20. Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2.Volitada linna peaarhitekti hr Ivan Sergejevit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

21. Narva Linnavolikogu otsuse 25.02.2016 nr 37 „Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

22. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2017-2020“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

23. Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tänav T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kooli põik J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 2. Jõesuu tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 2. Jõesuu tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pikse tänav L1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tänav L8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Päikese tänav L1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

31. Koha-aadressi määramine (Lepa tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

32. Koha-aadressi määramine (Männi tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

33. Koha-aadressi määramine (Vaikne põik 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

34. Koha-aadressi määramine (Vaikne põik 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

35. Koha-aadresside määramine (Väikesaare tn 39, Väikesaare tn 41 ja Väikesaare tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

36. Koha-aadresside määramine (AÜ Adonis ja Salvia)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

37. Koha-aadresside määramine (Narva Aiandusühistu Rjabinka)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

38. Koha-aadresside määramine (AÜ Višnja)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

39. Koha-aadresside määramine (Narva Aiandusühistu Elektron)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

40. Kadastiku tn 33 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

41. Vaikne põik 3a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaikne põik 3a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

42. Vaikne põik 5a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaikne põik 5a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

43. Lepa tn 7a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lepa tn 7a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

44. Männi tn 8a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Männi tn 8a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vihma tn 10a üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

46. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

26 Juuli 1a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

47. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lehe tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

48. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku 41b, 43b, 45b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

49. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.-A. Tiimanni 3c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

50. Riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas” hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

51. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

52. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

53. Avaliku ürituse „Bengts Tivoli on Tour 2016“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

54. Avaliku ürituse "Narva Prisma Septembrilaat" loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jelena Jegireva kavandab 02 - 04. septembril 2016.a. viia läbi Narva linnas avaliku ürituse „Septembrilaat“. Üritus kohaks on Narva linnas Kangelaste pst 29 asuva kaubakeskuse „Prisma“ läänepoolne parkla. Ürituseks sisuks on laat, kus kaubeldakse toiduainete, tekstiilitoodete, mänguasjade, suveniiride ja muude käsitöökaupadega. Laat töötab igal eeltoodud päeval kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Üritus on mõeldud eelkõige Narva linna elanikele. Eeldatav igapäevane külastajate arv on kuni 600 inimest. Üritusel alkohoolsete jookide müüki ei toimu. Ürituse turvalise tagab ürituse korraldaja, so. Jelena Jegireva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

55. Avaliku ürituse "Eesti Rahvusringhäälingu Narva stuudio 20 aastapäev" korraldamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Eesti Rahvusringhääling kavandab 02.septembril 2016, ajavahemikus kell 13.30.00 kuni 18.00 Narva linnas avalikkusele suunatud ürituse „Eesti Rahvusringhäälingu Narva stuudio 20. aastapäev“. Ürituse põhiosaks on etendus, mis toimub Puškini tänava pargis (alates Puškini tn 12 kuni Paul Kerese haljakuni). Ürituse raames toimub EER Narva stuudio sünnipäevajooks marsruudil: Jõepromenaad, Jõe tänav, Raja tänav ja Puškini allee. Üritusel osaleb eeldatavasti kuni 400 inimest. Kasutatakse helitehnikat (võimendid, kõlarid, mikrofonid) Alkohoolsete jookide müüki üritusel ei toimu. Liikluse ümberkorraldust sellel üritusel ei toimu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

56. Eesti Rahvusringhäälingu Narva stuudiole lisamaksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

57. Linnavalitsuse esindaja nimetamine

Esitaja: Linnakantselei

Linnavalitsuse esindaja nimetamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogusse.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2016

58. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: LinnakantseleiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016