PrindiAbi

07.09.2016 - Korraline istung1. Volitamine alaealise D. Š. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

2. Volitamine alaealise I. Š. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

3. Narva Linnavalitsuse 18.05.2016.a. korralduse nr 599-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V.B.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

4. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

5. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 24
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.09.2016

6. Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

7. Narva Linnavalitsuse 30.05.2016. a korralduse nr 665-k „Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine” muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

8. Sobitusrühma moodustamine Narva Lasteaias Punamütsike

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

9. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Kirsike

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2016

10. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

11. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

12. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

13. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

14. Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

15. Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2. Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

16. Vabaduse tn 20, Narva, kinnistu ostueesõiguse mittekasutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

17. Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 31b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tuuleveski tn 5.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 13b.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kanepi tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kanepi tn 16.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 5. Paemurru tn 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 37.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

25. Jõesuu tn 32a aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

26. Sädeme tn 45, Sädeme tn 46 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sädeme tn 45, Sädeme tn 46
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

27. Lõokese tn 18 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lõokese tn 18 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

28. Arvamuse andmine Tüve tn 18 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

29. Pärna tn 34 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pärna tn 34 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

30. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

31. (Kivilille tn 13 hooajalise elamu ja puukuuri püstitamine ning sauna rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

32. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Kangelaste pr 37)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

33. Ehitusloa andmine (Mängu tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

34. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

35. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

36. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

37. Kasutusloa andmine ( Vahta tn 5, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vahtra tn 5 püstitatud kaubandushoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

38. Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

39. Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määruse nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 25
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

40. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 45 - 44, Narva, Ž.O. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

41. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A-A. Tiimanni tn 10 – 26, Narva, A. L. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

42. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 65 - 53, Narva, M.M. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

43. Pärandvara valitsemine ning volituse andmine (Y. K. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

44. Pärandvara valitsemine ja volituse andmine (Ž.O. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

45. Päritud hooneühistu liikmelisuse bilanssi võtmine ning võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (N. K. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

46. Narva Linnavalitsuse 07.10.2015 korralduse nr 1147-k „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

47. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi eelnõu muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

48. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

50. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

51. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016

52. Narva Linnamajandusameti ametikohtade ja töökohtade täitmiseks konkursside läbiviimise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2016