PrindiAbi

15.06.2005 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

3. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kangelaste 37 B hoonest kuni kaablikaevuni NA 4356 sidekanali ehitamiseks;
2. Kalda 9 õppetöökoja laiendamiseks;
3.Kreenholmi 16 A administratiivhoone katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
4.Gerassimovi 2 Kreenholmi gümnaasiumi spordikompleksi hoone rekonstrueerimiseks;
5.Uus põik 11 üksikelamu täielikuks lammutamiseks;
6.Jõe 1 hoone rekonstrueerimiseks sõudebaasiks;
7.. Puškini 9 korterite (korterid 9 ja 10) rekonstrueerimiseks korteriks.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

4. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

5. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Joala 5 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Vabaduse 13 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3. 26 Juuli 15 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
4. Jõe 1, Jõe 3 drenaaži- ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

6. Aadresside omistamine - AÜ ELEKTRON

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

7. Narva Linnavalitsuse 21.02.2002.a.korralduse nr 171-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

”Teenindusmaa
määramine ja maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas, 4.Roheline tn 9”

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

8. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Vesna, Muru tn 89

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

9. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineNarva linnas, Kevade tn 6a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

10. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kevade tn 6b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

11. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tähe tn 28a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

12. Narva Linnavalitsuse 25.11.1999 korralduse 3014-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, aü Punane Moon, Haraka tn 29”

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

13. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aü OLGINSKI, Hane tn 11

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

14. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aü RUBINI AED, Hommiku tn 22

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

15. Teenindusmaa määramine Narvas, Kangelaste pr 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

16. Narva Linnavalitsuse 03.01.2001 korralduse 33-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, aü Rjabinka, Vaigu tn 812”

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

17. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Joala tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2005

18. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Joala tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

19. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 3.Roheline tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing VIIRA PLUSS

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

20. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kerese tn 52

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Garaažiühistu NARVA AUTOMOBILIST

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

21. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Esimene Metsaaed, Kõrkja tn 41

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

22. Linnavalitsuse istungid

Esitaja: Ants Liimets

Kinnitada Linnavalitsuse 2++5.a II poolaasta istungite toimumise ajad.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

23. Narva Joala Kooli arengukava 2005.-2007. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

24. Narva Linnavalitsuse 03.01.2001 korralduse 32-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, aü Rjabinka, Oksa tn 424”

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

25. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Rubini Aed, Öö tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

26. Aadresside omistamine - Gloria bastion 1, Gloria bastion 2

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

27. Kreenholmi tn 21A maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

28. Kerese tn 27B ja Kerese tn 27C maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

29. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Puškini tn 20-35
Narva Rahu tn 12-29
Narva Joala tn 11
Narva 1. Koolipõik tn 3a
Narva Paadi tn 4
Narva Kosmonaudi tn 9-29

 
Dokumente: 15
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

30. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplanerimise Amet

Elektrijaama tee 59
Lühike kanal

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

31. Väärtegude kohtuväliste menetlejate määramine

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

32. Vaidlusaluse piiri määramisest Narvas 2.Jõe tn 6 ja 2.Jõe tn 8 vahel

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

33. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 2.Jõesuu tn 27

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

34. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, Narvas, 1. Jõe tn 5a

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

35. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, Narvas, 1. Jõe tn 5b

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

36. Volikogu määruse eelnõu Narva linna eelarvest 2005.a. täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord

Esitaja:

Eelnõu oli arutatud Linnavolikogu Sotsiaal ja Õiguskomisjonides. Käesolev variant on koos täiendustega ja arandustega.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

37. Jõesuu tn 15 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamina

Esitaja: 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

38. Reklaamimaksu vabastuse andmine (Firma Oleg SALUNDO näitused ja messid)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

39. Tallinna mnt 47A kinnistu jagamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

40. Elektrijaama tee 61 kinnistu jagamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

41. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

42. Volitamine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

43. Lastetoetuse maksmise lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

44. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

45. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

46. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

47. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

48. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

49. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

50. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

51. Teenindusmaa määramine Narvas, Kerese tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

52. Narva Linnavalitsuse ehitus- ja arhitektuurikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Arhitektuuri Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

53. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

54. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

55. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

56. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

57. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Hariduse tn 11

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

58. Narva linna sotsiaalhoolekandekeskuse

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

59. Projekti "Narva raekoja arendamise visiooni ja tegevusplaani koostamine" omafinantseeringu tagamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

60. Aadresside omistamine Kerese tn 27b, Kerese tn 27c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

61. Narva linna reklaamikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2005

62. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

63. Massiürituse Jaanituli 2005 läbiviimine

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

64. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Malmi tn 6, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

65. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Joala tn 26, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

66. Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a määruse nr 63/48 Narva Linna 2005. a. eelarve kinnitamine muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond

Protokollilise otsuse vastuvõtmiseks.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

67. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

68. Riigivara tasuta omandamine Narva linnale (kinnistu asukohaga Kraavi 5)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

69. Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a määruse nr 61/47 muutmine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

70. P. Kerese konkursi tulemused

Esitaja: K. Müür

P. Kerese mälestusmärgi ideekonkursi võitjate väljaselgitamine.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2005

71. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Daumani 4B, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005

72. Munitsiaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Kangelaste 37B, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005

73. Munitsipaaloamndis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Daumani 4C, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005

74. Vallasasjade võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005

75. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Rahu tn 3B, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005

76. Nõusoleku andmine Narvas Puškini 69 asuva hoone müügiks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2005