PrindiAbi

21.09.2016 - Korraline istung1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

2. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 40-53 ja Daumani 12-74 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

3. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 36-43 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

4. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 36-67 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

5. Volitamine alaealise V.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

6. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

7. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

8. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

9. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

10. Hoolduse seadmine Y.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

11. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

12. Narva Lasteaia Punamütsike direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

13. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 202 „Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Esitada terviktekst
2. Võtta vastu määrus nr 26
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

14. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

15. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

16. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

17. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sipsik sõimerühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

18. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

19. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kirsike lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

20. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

21. Linnavara kasutusse andmine (Rakvere tänav 22D )

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Korraldust mitte vastu võtta.
Nimetatud küsimuses korraldatakse avalik konkurss.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

22. Linnavara kasutusse andmine (26. juuli tänav 4)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

23. Projekti "City to city" sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti "City to city" sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Pr J.Golubeva ettepanekul nõustuti antud projektiga ning kuna ameti eelarves on selleks vahendid olemas (sildfinantseerimine), puudub vajadus eelnõu volikogusse saatmiseks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

24. Konkursi „Narva Ettevõtja 2016” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Konkursi „Narva Ettevõtja 2016” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2016

25. Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2016

26. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korraldusega nr 698-k moodustatud Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ekspertgrupi koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

ekspertgrupi liikmete koosseisu muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

27. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

28. Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsusega nr 56 “Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

29. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

30. Koha-aadressi määramine (Lepa tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

31. Koha-aadressi määramine (Aleksander Puškini tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

32. Lepa tn 9a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lepa tn 9a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

33. A.Puškini tn 7a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.Puškini tn 7a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

34. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Okka tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Okka tn 5)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T3.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T7.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T9.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T10.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 23c.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lääne tn 12.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tn 29.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tn 32.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sadama tee 7.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 85.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tuuleveski tn 4.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tuuleveski tn 19.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 2.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

49. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (Rakvere tn 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

50. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (Tallinna mnt 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

51. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

52. Ehitusloa andmine (Ringi tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

53. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kreenholmi tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

54. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 21, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lasteasutuse Vikerkaar territooriumil paigaldatud mänguväljakule k

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

55. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõe tn1, Jõe tn3, Sadama tee, Sadamatee 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

56. Kasutusloa andmine (Päevalille tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Päevalille tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

57. Pärandvara bilanssi võtmine ning võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (A. V. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

58. Pärandvarale valitseja määramine ja bilanssi võtmine ning annaku üleandmine (A. G. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

59. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

60. Avaliku ürituse «Tsirkus Zoo Imperium» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

61. Avaliku ürituse «Narva Autovaba päev 2016» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2016

62. Lihthanke "Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

63. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016

64. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Mitte rahuldada Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlust.
2. Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2016

65. Ehituslubade andmine tanklakompleksi püstitamiseks (Tallinna mnt 73)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2016