PrindiAbi

02.11.2016 - Korraline istung1. Hoolduse seadmine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

2. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

3. Hoolduse seadmine Y.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

4. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

5. Hoolduse seadmine J.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

6. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 196 „Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 30
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

7. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

8. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

9. Narva Keeltelütseumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

10. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

11. Lavretsovi tn 7a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

12. Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 ”Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamiseks ja planeeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

13. Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

14. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

15. Äriruumi tasuta kasutamise lepingu pikendamine (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Mitte nõustuda esitatud eelnõuga.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

16. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse protokollilise otsuse eelnõu

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule määruse „Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

17. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Parve tn 33.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik T6.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tn 22.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

20. Heina tn 69 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Heina tn 69 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

21. Hommiku tn 8 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hommiku tn 8 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

22. Tormi tn 59 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tormi tn 59 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

23. Puraviku tn 31 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Puraviku tn 31 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

24. Koha-aadressi määramine (Lepa tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

25. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

26. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kaare tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks(Kaare tn 18)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

27. Lepa tn 5a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lepa tn 5a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

28. Viinamarja tn.206 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

29. Karikakra tn.9 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2016

30. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (Pähklimäe tn 2, Kangelaste pr 24b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

31. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Linda tn4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

32. Ehitusloa andmine (Lahe tn 124)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

33. Ehitusloa andmine (Mesilase tn 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

34. Ehitusloa andmine (Aniliini tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

35. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Z.L. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

36. Pärandvarale valitseja määramine ja pärandvara bilanssi võtmine (N. V. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

37. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tn 4-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2016

38. Munitsipaaleluruumi Linda tn 1-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2016

39. Narva linna omandis oleva kinnisasja Joala tänav L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

40. Narvas Pähklimäe tänav 3a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Kangelaste 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

41. Narvas Peetri plats 1 hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Osaühing RONYX TEAM)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

42. Üüritasust vabastamine (Sotsiaalkindlustusamet)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

43. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

44. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

45. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Eelnõuga arvestatakse, et Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse ülesannete hulka lisatakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti raamatupidamise korraldamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus“ eelnõu.

2. Volitada Natalja Smelovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

46. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus“ eelnõu.

2. Volitada Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

47. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

48. Lihthanke „Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

49. Narva linna 2016. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

50. Narva Linnavalitsuse 29.01.2016.a korralduse nr 99-k „Narva linna 2016. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 29.01.2016.a korralduse nr 99-k „Narva linna 2016. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

51. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

52. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

53. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
ja reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

54. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

55. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 11-6 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016

56. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 65-51 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2016