PrindiAbi

30.11.2016 - Korraline istung1. Narva linna Sotsiaalabiameti 06.11.2003.a korralduse nr 03-1201 „Hoolduse seadmine (hooldatav R.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

2. Narva linna Sotsiaalabiameti 28.01.2004.a korralduse nr 03-121 „Hoolduse seadmine (hooldatav L.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

3. Narva linna Sotsiaalabiameti 25.02.2004.a korralduse nr 03-252 „Hoolduse seadmine (hooldatav T.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1251-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

4. Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. korralduse nr 1190-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1252-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

5. Narva Linnavalitsuse 03.10.2007.a korralduse nr 1458-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.H.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1253-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

6. Narva Linnavalitsuse 16.04.2008.a korralduse nr 503-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V. M.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1254-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

7. Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a. korralduse nr 992-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.V.)“ kehtetuks tunnistamine.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

8. Narva Linnavalitsuse 16.11.2005.a korralduse nr 1166-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.R.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1256-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2016

9. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

10. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

11. Hoolduse seadmine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

12. Hoolduse seadmine E.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

13. Hoolduse seadmine M.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

14. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

15. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

16. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

17. Hoolduse seadmine V.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

18. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

19. Hoolduse seadmine S.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

20. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

21. Hoolduse seadmine I.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2016

22. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 31
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

23. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 32
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

24. Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 33
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

25. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

26. Narva Lasteaia Põngerjas poolt osutatava teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

27. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

28. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

29. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

30. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

31. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

32. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

33. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Ivan Sergejevit antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

34. Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 228„Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

35. Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam)“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalova antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

36. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu määruste muutmine“.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 15
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 131.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Looduse tänav L1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 179.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Looduse tänav L2.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sõpruse tänav L1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sõpruse tänav L2.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõe tänav T5.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõe tänav T7.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tänav T1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pimeaia tänav T1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee 11.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A. Weizenbergi tn 1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jugla tee.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jugla tee T1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1290-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaksali tänav T2.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1291-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

52. Nirgi tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Nirgi tn 68 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1292-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

53. Osja tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Osja tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

54. Koha-aadressi määramine (I. Grafovi tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

55. Koha-aadressi määramine (I. Grafovi tn 26a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

56. Koha-aadressi määramine (Raudsilla tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1296-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

57. Koha-aadressi määramine (Kase tn 2b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1297-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

58. Koha-aadressi määramine (Kase tn 4a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

59. Koha-aadressi määramine (Kase tn 6a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

60. Koha-aadressi määramine (Kulgu tn 17b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

61. Koha-aadressi määramine (Vaksali tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

62. Koha-aadressi määramine (A. Weizenbergi tn 6a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

63. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

64. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Entusiastide tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Seisukoha andmine maa erastamiseks (Entusiastide tn 14)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

65. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kaste tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kaste tn 13)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

66. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Kalda tn 16a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(Kalda tn 16a)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2016

67. Majaka tn 9 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Majaka tn 9 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

68. Kase tn 2b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kase tn 2b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

69. Kase tn 4a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kase tn 4a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

70. Kase tn 6a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kase tn 6a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

71. Paadi tn 10 ja Paadi tn 10a kinnistute piiride vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

72. Paadi tn 8 ja Paadi tn 8a kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

73. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Virmalise tn.25 hooajalise hoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

74. Õuna tn. 10 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

75. Ehitusloa andmine (Joala tn 25e vahetus läheduses)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1315-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

76. Kasutuslubade andmine (26. Juuli tn 1a, 26. Juuli tänav ja Kreenholmi tn 50, Narva).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

26.Juuli tn 1a püstitatud automaattanklale koos teenindavatele torudele, Kreenholmi tn 50 sademeveekanalisatsioonile ja 26. Juuli tänav kinnistuvälise sademeveetorustikule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1316-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

77. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

78. Trahvi kohaldamine (Hariduse 15C, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

79. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Tallinna mnt 46a, Narva linn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1319-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

80. Rahvusvahelise riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020“ (179052) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Rahvusvahelise riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020“ (179052) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1320-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

81. Narvas Rakvere tänav 22d hoones 1. korrusel asuva kohvikuruumi üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Osaühing Mann Grupp)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1321-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

82. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ning volituse andmine (A. G. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

83. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ning volituse andmine (A. L. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

84. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Linda HIV Sihtasutus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

85. Narva Linnavalitsuse määruste muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 34
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2016

86. Projekti "Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul" sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul“ sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2016

87. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja fassaadi soojustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja fassaadi soojustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

88. Projekti ”TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva linnavolikogu 14.08.2014 otsuse nr 102 „Projekti „Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd“ teostaja määram

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

89. Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

90. Projekti „Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

91. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõus vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

92. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõus vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016

93. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2016