PrindiAbi

28.12.2016 - Korraline istung1. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2016 vastu võetud korraldus nr 1382-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2016

2. Ehitusloa andmine (Pimeaia tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2016 vastu võetud korraldus nr 1383-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

3. Munitsipaaleluruumi Turu 3-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1384-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

4. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 11-99 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1385-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

6. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

7. Narva linna Sotsiaalabiameti 12.02.2002.a. korralduse nr 03/215 "Hoolduse seadmine (hooldatav V.E.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

8. Narva linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a. korralduse nr 03/735 "Hoolduse seadmine (hooldatav A.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

9. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

10. Hoolduse seadmine M.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

11. Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 168 „Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena ŠkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 168 „Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2016

12. Munitsipaaleluruumi Kerese 17-8, Narva, otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2016

13. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Viru tn 3a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1392-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

14. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rüütli tn 1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1393-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

15. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik T3.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

16. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik T5.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1395-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

17. Välgu tn 19, Välgu tn 20 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Välgu tn 19, Välgu tn 20
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

18. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kalda tn 16a (Aktsiaselts Narva Vesi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kalda tn 16a
(Aktsiaselts Narva Vesi)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1397-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

19. Tihase tn 15 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tihase tn 15 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

20. Narva Linnavalitsuse 07.09.2016 korralduse nr 951-k “Lõokese tn 18 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse 07.09.2016
korralduse nr 951-k “Lõokese tn 18 teenindusmaa
määramine ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

21. A. Puškini tn 3 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

22. Paadi tn 6 ja Paadi tn 6a kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

23. Ehitusloa andmine (Lepa tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

24. Ehitusloa andmine (3.Paemurru tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

25. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 45b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

26. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

27. Linnavara (mänguplats Kreenholmi tänav 34 juures, Narva) kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

28. Linnavara (laste mänguplats, asukohaga Maleaed kinnistu, Paul Kerese tänav – Energia tänav skväär, Narva) kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

29. Linnavara (Tallinna mnt lõigu rekonstrueerimisprojekt) kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

30. Linnavara (Puškini 33 hoone rahvamajaks rekonstrueerimise ehitusprojekti põhiprojekt) kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

31. Narvas Kreenholmi 39f hoones asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

32. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu alandamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

33. Ühtse kuutasu kehtestamine 2017. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

34. Ühtse kuutasu kehtestamine 2017. aastaks Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

35. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

36. Narvas Uusküla tänav 18a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ja ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ LAULUKLUBI EHHO)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

37. Narvas Uusküla tänav 18a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ja ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

38. Narvas Kreenholmi tn 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine (TÜ Narva Hõbe-Valgus GS)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

39. Ühtse kuutasu kehtestamine 2017. aastaks Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

40. Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/595-T pikendamine (MTÜ SPORDIKLUBI ALBATROS)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

41. Narvas Kooli põik J1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Armsad Katused)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

42. Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ SOPHIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

43. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28 - 81 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

44. Komisjoni moodustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Komisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

45. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

46. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

47. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 37
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

48. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 38
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

50. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 1428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

51. Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

52. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

53. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

54. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

55. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

56. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016

57. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2016