PrindiAbi

11.01.2017 - Korraline istung1. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-49 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 11-99 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Turu 3-9 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

4. Narva linna Sotsiaalabiameti 02.06.2003.a. korralduse nr 03/622 „Hoolduse seadmine (hooldatav T.O.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

5. Narva Linnavalitsuse 16.11.2005.a korralduse nr 1174-k „Hoolduse seadmine (hooldatav R.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

6. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

7. Hoolduse seadmine O.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

8. Hoolduse seadmine P.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

9. Hoolduse seadmine I.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

10. Narva Linnavalitsuse esindaja volitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

11. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

12. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

13. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

14. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

15. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

16. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

17. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

18. Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

19. Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

20. 2017.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

2017.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

21. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

22. Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

23. Linnavara tasuta omandamine (kinnistu Rahu tn 50, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta omandamiseks AS-lt Harju Ehitus vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

24. Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise teostamise kord“ spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Parandada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

25. Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Parandada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

26. Narva Linnavalitsuse 16.11.2016 korralduse nr 1233-k „Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalg- ja jalgrattatee)“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

27. Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/594-T pikendamine (MTÜ Spordiklubi Albatros)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

29. Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 177 „Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 177 „Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

30. Narva linna välisvalgustus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tänav L7.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vassili Gerassimovi tänav T2.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

33. Koha-aadresside määramine (Tallinna mnt 71)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

34. Koha-aadresside määramine (Tallinna mnt 75)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

35. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

36. Laane tn 14 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Laane tn 14 maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

37. Uusküla tn 23 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

38. Paadi tn 4a ja Paadi tn 4b kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

39. Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 14 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Taevasina tn 14 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

40. Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 26 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Taevasina tn 26 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

41. Ehituslubade andmine (Roosi tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

42. Ehitusloa andmine (Joala tn 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

43. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Vahtra tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

44. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

45. Narva Linnavalitsuse 29.06.2016.a määruse nr 19 „Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumendi vormi kinnitamine“ muutmise eeln

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
1.Parandada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

46. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine ja Narva Linnavalitsuse 10.02.2016.a korralduse nr 176-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine ja
Narva Linnavalitsuse 10.02.2016.a korralduse nr 176-k
«Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

47. Narva Linnavalitsuse 25.05.2016.a korralduse nr 649-k „Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt Joaoru Rannahoones aadressil Linnuse 2 osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ kehtetuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavalitsuse 25.05.2016.a korralduse nr 649-k „Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt Joaoru Rannahoones aadressil Linnuse 2 osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

48. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi ja Narva Linnavalitsuse 28.12.2016 korralduse nr 1425-k „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ame

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi ja Narva Linnavalitsuse 28.12.2016 korralduse nr 1425-k „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

49. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti
bilansis oleva linnavara kõlbmatuks tunnistamine,
bilansist mahakandmine ja hävitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2017

50. Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 4
3. Protokolliline otsus: kohustada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti järelevalve osakonna peaspetsialist (korrakaitse) Dmitri Djakovit, vanemspetsialisti (korrakaitse) Jüri Teslenko ja Vassili Mihhailovit ette valmistama ja läbi viima veebruaris 2017 infopäeva (koolituse) väärteomenetluses osalevatele ametnikele (määruse lisas 1 nimetatud ametnikud) eemärgiga tutvustada väärteomenetluse üldpõhimõtetega: mis on väärteomenetlus, mis tingimustel menetlus alustatakse (ajend ja alus), kuidas käib tõendamine ja kuidas menetlus lõpeb, dokumentide praktiline vormistamine, väärteoprotokoll ja otsus jne.
4. Kohustada Narva Linnavalitsuse ametite direktoreid tagama oma vastavate alluvate ametnike osalus korraldatud infopäeval (koolitusel).
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2017