PrindiAbi

01.06.2005 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

3. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kalda 9 õppetöökoja laiendamiseks;
2. Suur 7 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
3. Soldino küla, Kerese 40 (Narva linna piirist kuni Soldino viaduktini) Narva linna fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks;
4. 26 Juuli tänavavalgustuse püstitamiseks;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

4. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

5. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

6. Tallinna mnt 41 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

7. Tiigi tänava idapoolse maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

8. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Tapamaja 5
Pushkini 10

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

9. projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Puškini 22 mitteeluruumide M-1,M-2

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

10. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Kulgu tn 5

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

11. Aadressi omistamine Kalda tn 7a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

maaüksused Tallinna mnt 80 ja Tallinna mnt 82

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

13. Narva Linnavalitsuse 28.04.2003 korralduse 301-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Paadi tn 9

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil aü Gvozdika

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aü Gvozdika, Saialille tn 50

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

15. Maa ostueesõigusega erastamine aü Iskra, Tibu tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

16. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Uus põik 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

17. Narvas Tallinna mnt 47, 51, 53 asuvate katastriüksuste sihtotstarbe määramine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

18. Narvas 4.Roheline tn 8 asuva katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

19. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

4.Paemurru tn 5

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

20. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

2.Jõe tn 10

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

21. Ostja kinnitamine (kinnistu Rahu 40A Narvas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

22. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

23. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

24. Eluruumi Tallinna mnt 56 - 71 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

25. Eluruumi Võidu 8A - 52 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

26. Linnavara - mikrobussi Volkswagen-LT 28 võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

27. Linnavara võõrandamise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

28. Elamute sooduslaenuga renoveerimise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2005

29. Narva linna eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord

Esitaja: 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005

30. Narva Linna aukodaniku nimetuse omistamine hr. Rein Annikule

Esitaja: Linnakantselei, Ants Liimets

Narva aukodaniku staatuse omistamine hr. Rein Annikule

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005

31. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Linnasekretär

Heisata Narva linna lipud 10.-12.06.2005 seoses Narva Linna Päevadega.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005

32. Esindaja ja taitja nimetamine

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005

33. Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele

Esitaja: LinnakantseleiOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005

34. Pikse tn 6 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Esitaja: Arhitektuuri - ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2005