PrindiAbi

08.03.2017 - Korraline istung1. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 11-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

2. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

3. Hoolduse seadmine J.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

4. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

5. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

6. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

7. Hoolduse seadmine G.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

8. Narva Linnavalitsuse 20.12.2013. a määruse nr 46 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

9. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

10. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

11. Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.
2. Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

12. Narva Linnavalitsuse 10.07.2013 korralduse nr 619-k „Munitsipaaleluruumi Turu tn 3-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

13. Narvas Uusküla tänav 18a hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (MTÜ SOTSIAALSE KOHANEMISE ÕPPEKESKUS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

14. Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 196 „Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 196 „Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

15. Narva Linnavalitsuse 22.02.2017 korralduse nr 189-k "Elektrijaama tee 18, Elektrijaama tee 20, Elektrijaama tee 22, Tiigi tn 2p, Vana-Joala tee 4, Vana-Joala tee 21, Tehase tänav T6, Tehase tänav L6 ja Tehase tänav L7 k

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Narva Linnavalitsuse 22.02.2017 korralduse nr 189-k
"Elektrijaama tee 18, Elektrijaama tee 20,
Elektrijaama tee 22, Tiigi tn 2p, Vana-Joala tee 4,
Vana-Joala tee 21, Tehase tänav T6,
Tehase tänav L6 ja Tehase tänav L7
kinnistute jagamine ja vahetamine" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

16. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aeru tn 20.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

17. Koha-aadressi määramine (Albatrossi tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2017

18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 40b.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 40c.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee 8a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Suur tn 10b.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albatrossi tn 9.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2017

23. Koha-aadressi määramine (Jõe tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

24. Koha-aadressi määramine (Sepa tn 7b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

25. Koha-aadressi määramine (Pimeaia tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

26. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 4 // Jõesuu tn 6 // Jõesuu tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

27. Koha-aadressi määramine (Rakvere tn 55)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

28. Kulgu tn 17b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kulgu tn 17b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

29. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Rakvere tn 55)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(Rakvere tn 55)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

30. Kalamarja tn 14 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalamarja tn 14 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

31. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

32. Arvamuse andmine Jõesuu tn 4 // Jõesuu tn 6 // Jõesuu tn 8 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine Jõesuu tn 4 // Jõesuu tn 6 // Jõesuu tn 8
maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

33. Sinika tn 22 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sinika tn 22 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

34. Vihma tn 23 ja Vihma tn 23a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

35. Paadi tn 4 ja Paadi tn 2b kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

36. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Pimeaed, Jõe tn 1c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

37. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

P.Kerese 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

38. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna mnt 73

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2017

39. Kasutusloa andmine ( Looga tn 32a )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Looga tn 32a asuvale garaažidehoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

40. Narva Noortekeskuse projekti „Narva, Ivangorodi ja Kingisseppa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Noortekeskuse projekti „Narva, Ivangorodi ja Kingisseppa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine“ omafinantseeringu kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

41. SA Narva Linna Arendus projekti „Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingisseppas“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SA Narva Linna Arendus projekti „Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingisseppas“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

42. Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Ärikeskkonna parandamine ja vabaaja veetmise klastri loomine Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamise kaudu“ omafinantseeringu kinnitamine v „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2017

43. Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/ 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/ 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

44. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

45. Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

46. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2017

47. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2017