PrindiAbi

22.03.2017 - Korraline istung1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

2. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 10a-7 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

3. Munitsipaaleluruumi Võidu 14-61 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

5. Loa andmine (Z. K. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine (Z. K. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

6. Tundmatu surnu matmise korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Tundmatu surnu matmise korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

7. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (surnud J. N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (surnud J. N.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

8. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

9. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

10. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

11. Hoolduse seadmine G.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

12. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 197 „Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

13. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

14. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

15. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

16. Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 169 „Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 169 „Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

17. Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 163 „Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” kehtetuks tunnistamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 163 „Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” kehtetuks tunnistamine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

18. I. Grafovi tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

19. Mesilase tn 2 ja Mesilase tn 2a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

20. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kivilille tn 27)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kivilille tn 27)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

21. Arvamuse andmine Sepa tn 7b maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 38b.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik 1a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tn 1b.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik 7a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla põik 11a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

27. Koha-aadressi määramine (Vaniku tn 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja-Kudruküla tee L3...Jõesuu tn 131, Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2, „Siivertsi vaatlustorn“ kinnistu, Krookuse tn 2 territooriumile valguskaabli rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6, Põhja-Kudruküla tee L7, Jõesuu tänav J5, Jõesuu tänav J9, Jõesuu tänav L9, Jõesuu tänav L10, Jõesuu tänav L11, Jõesuu tänav L12, Jõesuu tn 131, Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2, „Siivertsi vaatlustorn“ kinnistu, Krookuse tn 2 territooriumile valguskaabli rajamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 32 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

30. Ehitusloa andmine (M. Maslovi tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

31. Kasutusloa andmine (Linda tn 4, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Linda tn 4 büroohoones paigaldatud automaatse tulekahjusignalisatsioonile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

32. Kasutusloa andmine ( Laeva tn 6 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Laeva tn 6 rekonstrueeritud ja laiendatud aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

33. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

P.Kerese 20, 22, 25, P.Kerese tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

34. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Paul Kerese 27, 27b, Kreenholmi 20b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

35. Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda määruse eelnõuga „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ ning esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

36. „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

37. „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva linnas laste spordiväljakute ehitamise toetamise kord“.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

38. Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine“.

2. Volitada Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

39. Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine“

2.Volitada Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

40. Päritud hooneühistu liikmesuse võõrandamine teistkordsel avalikul suulisel enampakkumisel (N. K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

41. Pärandvara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (Z. L. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

42. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

43. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalg- ja jalgrattatee)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

44. Lepinguliste kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja andmine (Daumani 20, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

45. Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuvate keldriruumide üüritasust vabastamine (MTÜ NarvaKassituba)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

46. Narvas Uusküla tänav J2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU BALTIKA)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

47. Narvas Tallinna mnt 2b asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Motorcycle Club MAGNUM MC)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

48. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017

49. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2017