PrindiAbi

19.04.2017 - Korraline istung1. Kaalika tn 47. Esitatud vaide läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kaalika tn 47. Esitatud vaide läbivaatamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.04.2017 vastu võetud korraldus nr 341-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2017

2. Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38A-95)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 12.04.2017 vastu võetud protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38A-95)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2017

3. Aktsiaseltsi Transservis-N 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige Vladimir Mižui

Aktsiaseltsi Transservis-N 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

4. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

5. Projekti ”TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat (direktori asetäitjat) Anne Veevot antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

6. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

7. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Viru 3-523 ja Rakvere 34-43 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Ancis Daumani 4-60 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

10. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 11-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

11. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese 15-47 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

12. Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Mitte vastu võtta
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2017

13. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist SA Narva Linna Arendusele

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist SA Narva Linna Arendusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2017

14. Narva Linnavalitsuse 01.11.2006.a korralduse nr 1328-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A. L.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

15. Narva Linnavalitsuse 11.06.2008.a. korralduse nr 737-k "Hoolduse seadmine (hooldatav L.Ž.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

16. Hoolduse seadmine Z.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

17. Hoolduse seadmine A.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

18. Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord” eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapea Vjatšeslav Konovalovit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

19. Narva Päevade 2017 ürituse piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

20. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

21. Narva Linnavolikogu 21.10.2010. a otsuse nr 140 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.10.2010. a. otsuse nr 140 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

22. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva, Tapamaja tn 2)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

23. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva, Tapamaja tn 4)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

24. Ühisomandi lõpetamine ja päritud korteriomandi osa tasuta võõrandamine (Narva linn, Tallinna mnt 20 – 16, D.V. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: pr Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

25. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna maantee tn 31-77 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

26. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Enefit Energiatootmine AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

27. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatššovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

28. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

29. Mängu tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mängu tn 11 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

30. Pinge tn 33, Pinge tn 34 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pinge tn 33, Pinge tn 34 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

31. Hane tn 6 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Hane tn 6 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hane tn 6 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning
Hane tn 6 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

32. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 17b // 17g.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee 7.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaniku tn 1a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 56.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 40k büroo- ja tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 7 ärihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 201/32 kehtestatud Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

39. Tee ehitusloa andmine (Kalmistu tee ja Karjamaa tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

40. Ehituslubade andmine (3.Paemurru 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

41. Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

42. Ehitusloa andmine (Rakvere tänav L5, Rakvere tänav lõik 4, Rakvere tänav lõik 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

43. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Jõesuu tn 52)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

44. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 29, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Elektrijaama tee 29 püstitatud 20 kv jaotlahoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

45. Avaliku ürituse „Vene laulupeo 80- aastapäevale pühendatud Laulu ja Tantsupidu „Slaavi pärg““ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

46. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017

47. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2017