PrindiAbi

03.05.2017 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (surnud S. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (surnud S. K.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.04.2017 vastu võetud korraldus nr 382-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2017

2. Avaliku ürituse „Rahvusvaheline tantsupäev“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Töökorras 28.04.2017 vastu võetud korraldus nr 383-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2017

3. Narva Linnavalitsuse 22.03.2017.a. korralduse nr 253-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese 15-47 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Vassili Gerassimovi 11-12 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

6. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

7. Loa andmine (Tundmatu meesterahva säilmete matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine
(Tundmatu meesterahva säilmete matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

8. Volitamine alaealise A.B. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

9. Narva Linnavalitsuse 13.01.2016.a korralduse nr 4-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L. J.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

10. Narva Linnavalitsuse 07.10.2015.a. korralduse nr 1091-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.N.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

11. Hoolduse seadmine Y.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

12. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

13. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

14. Hoolduse seadmine N.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

15. Hoolduse seadmine A.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

16. Hoolduse seadmine G.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

17. Hoolduse seadmine B.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

18. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

19. Hoolduse seadmine O.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

20. Noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

21. Narva Linnavalitsuse 18.05.2016. a määruse nr 14 „Narva Laste Loomemaja põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

22. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014. a määruse nr 4 „Narva Muusikakooli põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

23. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

24. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

25. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 23-44 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

26. Narvas Rahu tänav 34b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU RAHU 32)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

27. Narvas Suur tänav L2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu KRAAVI 10)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

28. Narvas Joala tänav lõik 5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU JOALA 34)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

29. Narvas Pähklimäe tänav 4d asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (PÄHKLIMÄE 4 KORTERIÜHISTU)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

30. Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuva ruumi hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine (MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

31. Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuvate keldriruumide hooldustasust vabastamine (MTÜ NarvaKassituba)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

32. Narvas Pähklimäe tänav 3a ja Pähklimäe tänav 1b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Kangelaste 18a korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

33. Ostja kinnitamine (Narva Hooneühistu Tšaika liikmesus)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

34. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva, Palli tn 1)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

35. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

36. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

37. Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu koostamise algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

38. Koha-aadresside määramine (AÜ Metšta üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

39. Koha-aadresside määramine (AÜ Radost üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

40. Koha-aadressi määramine (Heina tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

41. Koha-aadressi määramine (Heina tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

42. Kaalika-Rõõmu kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kaalika-Rõõmu kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

43. Peeterristi tee L2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Peeterristi tee L2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

44. Peeterristi tee L3 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Peeterristi tee L3
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

45. Pruuka kraav V12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pruuka kraav V12
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

46. Pruuka kraav V13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pruuka kraav V13
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

47. Rõõmu tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rõõmu tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

48. Rõõmu-Unistuse kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rõõmu-Unistuse kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

49. Rõõmu-Unistuse kraav V1 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rõõmu-Unistuse kraav V1
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

50. Unistuse kraav V1 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Unistuse kraav V1
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

51. Unistuse tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Unistuse tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

52. Priimula tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Priimula tn 2 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

53. Rakvere tn 55 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rakvere tn 55 maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

54. Tee-ehitusloa andmine autobussijaama teede ja platside rekonstrueerimiseks (Jaama plats, Jaama park, Vaksali tänav, Vaksali tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

55. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja linnaplaneerimise Ametist Narva Linnakantseleile.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

56. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

57. Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

58. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

59. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

61. Linnavara mahakandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara mahakandmine Narva Linnakantselei bilansist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

62. Avaliku ürituse «Narva Prisma Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

63. Avaliku ürituse «Narva Kevadlaat 2017» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

64. Avaliku ürituse «Narva Rallisprint 2017» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

65. Avaliku ürituse „Mälu Tähesõit 2017” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

66. Avaliku ürituse „Motohooaja avamine” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

67. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

68. Avaliku ürituse «Vägilase jooks Narva» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

69. Avaliku ürituse „Tänukontsert „Teeme Ära“ talgupäevas osalejatele ning teistele linna elanikele“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

70. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 15c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017

71. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Peetri plats nr 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2017