PrindiAbi

19.05.2005 - Korraline istung1. Aadressi omistamine - Raudsilla tn 16

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.05.2005

2. Tänava nimetuse omistamine - Nahavabriku tn.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.05.2005

3. Tänava nimetuse omistamine - Äkkeküla tee

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2005

4. Tänava nimetuse omistamine - Vaeselapse tn.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

5. Tänava nimetuse omistamine - Karjamaa tn.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

6. Tänava nimetuse omistamine - Gümnaasiumi tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

7. Tänava nimetuse omistamine - Jalgratta tee

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

8. Narva Linnavalitsuse 05.02.2003.a korralduse 67-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 12h, OÜ Mebservis

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

9. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kerese tn 40i

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kerese tn 40i, osaühing EESTI NITRO

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

10. Aadresside omistamine - Tallinna mnt 80, Tallinna mnt 82

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

11. Maa ostueesõigusega erastamine aü Družbaplus, Karikakra tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

12. Kerese tn 40g lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

13. Pärandvara bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

14. Rahu tn 42a maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

15. Võidu 19 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

16. Narva Linnavalitsuse 10.08.2004 korralduse 801-k“Maa ostueesõigusega erastamine muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

17. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineNarva linnas, Lepa tn 6

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

18. Narva Linnavalitsuse 14.08.2000 korralduse 2319-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

19. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puškini tn 5c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

20. Narva Linnavalitsuse 10.01.2000 korralduse 46-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

21. Oru tn, 6 Paemurru ja Parve tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vasuvõtmine

Esitaja: arhitektuuri ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

22. Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

23. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Gerassimovi tn 18a, Puškini tn 13a, Tiimani tn 16, Vestervalli tn 21

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

24. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu muudatuse kinnitamine

Esitaja: arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

25. Aadresside omistamine Tallinna mnt 79, Tallinna mnt 83

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

26. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Tallinna mnt. 17 korterid (korterid 23, 24) rekonstrueeritud kaupluseks;
2.Puškini 5 ruumid rekonstrueeritud lille kaupluseks;
3.Linda 4 asuv administratiiv- hoone;
4. Kerese 3 ühiselamu osaliselt lammutatud;
5. Kosmonaudi 4 ühiselamu osaliselt lammutatud;
6. NARVA AIANDUSÜHISTU ELEKTRON Voolu tn. 2 asuv aiamaja;
7. NARVA AIANDUSÜHISTU RJABINKA Kibuvitsa tn. 211 asuv aiamaja;
8.Tiimani 1L hoone osa rekonstrueeritud pagaritööstuseks

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

27. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Haigla 14 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2.Spordi 4 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3.Kangelaste 9 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
4.Mõisa 7 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
5.Võidu 14 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
6.Uusküla 6 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
7.Uusküla 7 elamu korteris (korter 17) kaugkeskküte süsteemi asendamiseks gaasikütesüsteemiga

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

28. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Tallinna mnt 7,
Rahu tn 14,
Elektrijaama tee 59 (hoone 69),
Elektrijaama tee 59 (hoone 70),
Elektrijaama tee 59 (hoone 71),
Elektrijaama tee 59 (hoone 73),

 
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

29. Pikse tn 6 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

30. Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Kangelaste 11B)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

31. Linnavara võõrandamine (238/574 mõttelist osa kinnistust Hariduse 13 Narvas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

32. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

33. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Oru 5 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
2.Elektrijaama tee 59 laohoone täielikuks lammutamiseks;
3.Elektrijaama tee 59 tehnoloogiliste torustike lõuna estakaadi püstitamiseks;
4.Lühike kanal autotraktorite pesula püstitamiseks;

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

34. Teenindusmaa määramine Narvas, A/Ü LANDÕŠ, Osja tn 52

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

35. Teenindusmaa määramine Narvas Rahu tn 45

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

36. Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

37. projekteerimistingimused

Esitaja: arhitektuuri- ja planeerimise osakond

kevade 11

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2005

38. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

39. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

40. Üüritasu arvestuse metoodilise juhendi muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

41. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

42. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Vaivara tn 10

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

43. Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Kangelaste 25B)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

44. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

45. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

46. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

47. Linnavara- ja Majanduameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

48. Nõusoleku andmine tagasiostuõigusega koormatud Kosmonaudi 4 Narvas kinnistu omandiõiguse üleandmisek

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

49. Nõusoleku andmine tagasiostuõigusega koormatud Kerese 3 Narvas kinnistu omandiõiguse üleandmiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

50. Hoonestusõiguse suuline enampakkumine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

51. Eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine hoonestusõiguse seadmiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2005

52. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2005

53. Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 täiendamine

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2005

54. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2005