PrindiAbi

28.06.2017 - Korraline istung1. Avaliku ürituse «Jaanipidu» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Töökorras 21.06.2017 vastu võetud korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2017

2. Narva linna Sotsiaalabiameti 25.01.2002.a. korralduse nr 03-85 "Hoolduse seadmine (hooldatav V.N.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

3. Narva linna Sotsiaalabiameti 03.04.2002.a. korralduse nr 03-431 "Hoolduse seadmine (hooldatav S.F.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

4. Narva Linnavalitsuse 04.04.2007.a. korralduse nr 411-k "Hoolduse seadmine (hooldatav P.D.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

5. Hoolduse seadmine O.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

6. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

7. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

8. Hoolduse seadmine L.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

9. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

10. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

11. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

12. Narva 6. Kooli 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

13. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikeskuse ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

14. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kakuke sõime- ja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

15. Narvas Kadastiku tn T1, Kadastiku tn J2, Kadastiku tn T5 asuvate erateede avalikukskasutamiseks määramine ja tee-aluse maa piiratud asjaõigusega koormamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Narvas Kadastiku tn T1, Kadastiku tn J2, Kadastiku tn T5 asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja tee-aluse maa piiratud asjaõigusega koormamine“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

16. Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 23-11 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

18. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 4-k „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 7-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

19. Narva linna omandis oleva kinnistu Kangelaste prospekt T5 koormamine isikliku kasutusõigusega EfTEN SPV16 OÜ kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatššovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

20. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

21. Narvas Haigla tänav 6 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Sihtasutus Viljandi Haigla)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

22. 6. Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

23. Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 163 "Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 163 „Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

24. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tänav L4 // Lõuna-Kudruküla tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

25. Koha-aadresside määramine (AÜ Gamma üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

26. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kase tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

27. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Männi tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

28. Kuu tn 36 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kuu tn 36 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

29. Piibelehe tn 6 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Piibelehe tn 6 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 70.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palli tn 1 ühepereelamu, abihoonete ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Krookuse tn 38 suvila, saunahoone ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

33. Tee-ehitusloa andmine ( Albert-Augusti Tiimanni tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Albert-Augusti Tiimanni tänav J1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

34. Tee ehitusloa andmine (Jõesuu tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Jõesuu tänav. Kergliiklustee

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

35. Ehitusloa andmine Põhja tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Põhja tn 2 puurkaev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

36. Ehitusloa andmine (Rakvere 22d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rakvere 22d katuse ümberehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2017

37. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mängu tn 6 kinnistule eramu gaasivarustus paigaldamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

38. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav, Äkkeküla)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Rahu tänav, Äkkeküla, kergliiklustee

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

39. Avaliku ürituse «Best Fest 2017» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

40. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

41. Avaliku ürituse «Bengst Tivoli on Tour 2017» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

42. Alustavate ettevõtjate kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alustavate ettevõtjate kaasfinantseerimise taotluste
hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

43. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

44. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 9-13 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

45. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel 26. Juuli 31-9 ja Vassili Gerassimovi 18-42 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

46. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 38a-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

47. Munitsipaaleluruumi aadressil A. Puškini 45-44 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

48. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18 „Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

49. Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017

51. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2017