PrindiAbi

20.09.2017 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine (Raudsilla 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Raudsilla tn 11

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.09.2017 vastu võetud korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.09.2017

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Albert-August Tiimanni 10-26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 23-44 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

5. Hoolduse seadmine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

6. Hoolduse seadmine Y.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

7. Hoolduse seadmine T.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

8. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

9. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

10. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

11. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

12. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Narva Uisuklubi Start)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

13. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

14. Narva linna omandis oleva kinnistu Kangelaste prospekt T5 koormamine isikliku kasutusõigusega Corum Convictions SCPI kasuks ja Narva Linnavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 609-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

15. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 20
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

16. Narvas aadressil Päevalille tn 2 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas aadressil Päevalille tn 2 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

17. Narvas aadressil Põhja tn 2 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas aadressil Põhja tn 2 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

18. Narva linna omandiõiguses oleval territooriumil katastritunnusega 51101:001:0516 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva linna omandiõiguses oleval territooriumil katastritunnusega 51101:001:0516 asuva puurkaevu ja seda teenindavate ehitiste kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

19. Teleskooplaaduri koos selle juurde kuuluva varustusega kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Teleskooplaaduri koos selle juurde kuuluva varustusega kasutusse andmine Osaühingule Narva Jäätmekäitluskeskus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

20. Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuva ruumi üüritasust vabastamine (MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

21. Pärandvara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Perjatsi küla, Männa)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

22. Pärandvarale valitseja määramine, pärandvara bilanssi võtmine ja võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (korteriomand Oru tn 5–48, Narva, N.S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

23. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (NARVA SPORDIVETERANIDE KOONDIS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

24. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

26. 1. Paemurru tn 11a ja 1. Paemurru tn 11b katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

27. Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

28. Koha-aadressi määramine (Remmelga tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2017

29. Koha-aadresside määramine (AÜ Ivuška üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

30. Koha-aadresside määramine (AÜ Medital üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

31. Koha-aadresside määramine (AÜ Narva Žasmini Aiad üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

32. Koha-aadresside määramine (AÜ Teine Noorus üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

33. Koha-aadresside määramine (AÜ Victoria Aiamaad üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ MEDITAL)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ MEDITAL)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

35. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ TEINE NOORUS)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ TEINE NOORUS)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

36. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ NARVA ŽASMINI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ NARVA ŽASMINI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

37. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ VICTORIA AIAMAAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ VICTORIA AIAMAAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

38. Narva Linnavalitsuse 02.11.2016. a korralduse nr 1160-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karikakra tn 9 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

39. Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult kasutatava kõnnitee ning parkla rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

40. Tee ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult kasutatava kõnniteede rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

41. Tee ehitusloa andmine (Raja tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult kasutatava tee, autoparkla, jalgrattaparkla, jalgteede rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

42. Ehitusloa andmine (Raja tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sademeveekanalisatsiooni torustiku, proovivõtukaevu ja õli-bensiinipüüduri paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

43. Ehitusloa andmine (Vitamiini tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Vitamiini tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

44. Ehitusloa andmine Väikesaare tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Väikesaare tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

45. Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kalda tn 8, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

46. Konkursi „Narva Ettevõtja 2017” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi „Narva Ettevõtja 2017” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

48. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esiatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

49. OÜ Geneva kontserdimaja tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

OÜ Geneva kontserdimaja tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017

50. Autasustamine Narva Teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2017