PrindiAbi

13.12.2017 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. S.

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.12.2017 vastu võetud korraldus nr 1219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2017

2. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Narva Linnavolikogu 10.08.2017.a otsuse nr 42 "Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine" muutmine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: V.LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 11.12.2017 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogu 10.08.2017.a otsuse nr 42 muutmise kohta Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2017

3. Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 27
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

4. Narva Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni moodustamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

5. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

6. Hoolduse seadmine G.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

7. Hoolduse seadmine L.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

8. Hoolduse seadmine D.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

9. Hoolduse seadmine E.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

10. Hoolduse seadmine L.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

11. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

12. Konkursi “Narva Ettevõtja 2017” võitjate tunnustamine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi “Narva Ettevõtja 2017” võitjate tunnustamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

13. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

14. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

15. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

16. Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019“

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse " Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

17. Vaideotsuse kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

18. Narva linna omandis olevate kinnistute Tehase tänav L6 ja Tehase tänav L7 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS-i kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

19. Narva linna omandis oleva kinnisasja Tehase tänav L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kangelaste prospekt L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

21. Narva linna omandis olevate kinnistute 1. Paemurru tänav T1, 1. Paemurru tänav L2, 1. Paemurru tänav L3 ja Uusküla tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

22. Narvas Rahu tn 16f asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU RAHU 16/1)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

23. Linnavara mahakandmine (purskkaev asukohaga Aleksander Puškini tn 8, Narva

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

24. Sihtasutuse Narva Linna Arendus põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

25. Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

26. Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

27. 1. Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „1. Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

28. Vaivara tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Vaivara tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

29. Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

30. Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

31. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Aku tn 41, Aku tn 43, Aku tn 42, Aku tn 44 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Aku tn 41, Aku tn 43, Aku tn 42, Aku tn 44 )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

32. Koha-aadressi määramine (Rongi tänav // Rööpa tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

33. Koha-aadressi määramine (Abaja tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

34. Koha-aadressi määramine (Õhtu tn 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1244-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

35. Koha-aadressi määramine (Künka tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1245-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 32a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1246-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

37. Narva Linnavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 1006-k „Elektrijaama tee 59 kinnistu jagamine” punkti 3 alapunkti 3.1 muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1247-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

38. Ehitusloa andmine (Alajaama tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Alajaama tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

39. Ehitusloa andmine (Savi tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

40. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 73)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Autopesula püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

41. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

42. Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Malmi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

43. Kasutusloa andmine (Võidu tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Võidu tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

44. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe tn 3, gümnaasiumi poiste töökodade renoveerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

45. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna mnt 32 spordiväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

46. Lihthanke „Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus” e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 29.11.2017.a korralduse nr 1216-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 29.11.2017.a korralduse nr 1216-k muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

48. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2.Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2017

49. Kasutusloa andmine (26 Juuli tn 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

26 Juuli 13a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017

50. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2017