PrindiAbi

20.12.2017 - Erakorraline istung


Kell 15:00


1. Loa andmine (T. J. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Parsanovskaja

Loa andmine (T. J. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

2. Loa andmine (A. S. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Loa andmine (A. S. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

3. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

4. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

5. Narva linna omandis oleva kinnistu Rahu tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS-i kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

6. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tapamaja tänav T1, Tapamaja tänav L1, Puškini tn 47a ja Puškini tänav L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

7. Narvas Suur-Aguli tänaval asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Fortaco Estonia OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

8. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Uusküla tänav 18a hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

9. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu alandamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

10. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

11. Narvas Kreenholmi 39f hoones asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

12. Narvas Kreenholmi tn 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine (TÜ Narva Hõbe-Valgus GS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

13. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Tuleviku tänav 7 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ LAULUKLUBI EHHO)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

14. Ühtse kuutasu kehtestamine 2018. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

15. Ühtse kuutasu kehtestamine 2018. aastaks Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

16. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

17. Koha-aadressi määramine (Jää tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

18. Koha-aadressi määramine (Päeva tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

19. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Lume tn 25, Lume tn 50 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Lume tn 25, Lume tn 50 )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

20. Kalamarja tänav teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalamarja tänav
teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

21. Lõuna-Kalamarja kraav V2 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Lõuna-Kalamarja kraav V2
teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

22. Kalamarja-Krookuse kraav V1 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalamarja-Krookuse kraav V1
teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

23. Kudruküla kraav V2 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kudruküla kraav V2 teenindusmaa
määramine, katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

24. Kalamarja tänav V1 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalamarja tänav V1 teenindusmaa
määramine, katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

25. Kalamarja tänav V2 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalamarja tänav V2 teenindusmaa
määramine, katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva raudteejaama ooteplatvormi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

27. Kasutusloa andmine (Mõisa tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Mõisa tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

28. Kasutusloa andmine ( Näkineiu tn 21 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Näkineiu tn 21 kinnistul oleva aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

29. Avaliku ürituse « Tervitame aasta 2018 » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

30. Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja korralduse kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

31. Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja määruse kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 28.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

32. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2018.aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavalitsuse istungite toimumisajad 2018.aastal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2017

33. Narvas Kangelaste prospekt lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 15)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

34. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

35. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017

36. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2017