PrindiAbi

21.02.2018 - Korraline istung1. Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 15.02.2018 vastu võetud korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2018

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

3. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

4. Narva linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a. korralduse nr 03/753 "Hoolduse seadmine (hooldatav G.G.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

5. Hoolduse seadmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

6. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

7. Hoolduse seadmine M.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

8. Hoolduse seadmine G.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

9. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

10. Hoolduse seadmine Z.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

11. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse " Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

12. Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse " Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

13. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 53-29 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

14. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

15. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tn 12 - 36 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

17. Narvas Mõisa tänav 1 asuva linnavara üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Mittetulundusühing Pereprojekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

18. Narva Linnavalitsuse 28.12.2016.a korralduse nr 1422-k „Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ SOPHIA)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

19. Narvas Paul Kerese tänav 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KERESE 13 JA 15 KORTERIÜHISTU)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

20. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

21. Krookuse tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Krookuse tn 12 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

22. Priimula tn 4 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Priimula tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

23. Narva metskond 81 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

24. Narva metskond 83 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tähe tn 16 ühepereelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

26. Ehitusloa andmisest keeldumine (2. Jõe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu ümberehitamiseks, kuuri püstitamiseks ning kuuri lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

27. Kasutusloa väljastamine (Pilve tn 3, Narva).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pilve tn 3 püstitatud üksikelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

28. Avaliku ürituse «Vabaõhuaktus Eesti Vabariigi presidendi sõnavõtuga» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

29. Avaliku ürituse «Ida Politseiprefektuuri pidulik rivistus Peetri platsil» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

30. Avaliku ürituse «Lavastusprojekt „Oomen“» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

31. Avaliku ürituse «Narva Naistepäeva Laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

32. Avaliku ürituse « Skautide paraad Jüripäev 2018 » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

33. Ilutulestiku korraldamine (24.02.2018 AS Ruf Eesti)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

34. Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 5
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

35. Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

36. Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

37. Konkursi väljakuulutamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

38. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

39. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tuluke sõimerühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

40. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

41. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

42. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

43. Politseiametnike tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Politseiametnike tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2018

44. Autasustamine meenemärgiga Eesti Vabariik 100 Narva

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Seoses EV 100 laekus linnakantseleile linnapea ja volikogu esimehe poolt ettepanek märkida ära meenemärgiga 100 linna arenguga seotud isikut meenemärgi ja tänukirjaga, ning 30 inimest tänukirjaga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k

Linnavalitsuse liige pr V.Lutus hääletas eelnõu vastu.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.03.2018