PrindiAbi

07.03.2018 - Korraline istung1. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

2. Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

3. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (N.V. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

4. Narva Linnavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 606-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

5. Peetri plats 3 asuva tualeti tariifide kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Peetri plats 3 asuva tualeti tariifide kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

6. Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Young & Active)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

7. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2018

8. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

9. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 32a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

10. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaniku tänav V1.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

11. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 27 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 27 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

12. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 35 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 35 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

13. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 43 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 43 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

14. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 46 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 46 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

15. Jasmiini tn 22 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Jasmiini tn 22 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

16. Koha-aadressi määramine (Joala tn 21d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

17. Joala tn 21d teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Joala tn 21d teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

18. Narva Linnavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 1015-k “ Laastu-Puidu kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ punkti 3 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Narva Linnavalitsuse 18.10.2017
korralduse nr 1015-k “ Laastu-Puidu kraav
teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ punkti 3
muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Näkineiu tn 26 suvila rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

20. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40 // P. Kerese tn 40a // P. Kerese tn 40k)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Büroo- ja tootmishoone, piirdeaia, vee- ja kanalisatsioonitrassi püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

21. Ehitusloa andmine (Piiri tn 16, Piiri tn 16/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Suvila ja kõrvalhoone püstitamiseks ning salvkaevu, kogumismahuti, tuletõrjevee mahuti ja piirde paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

22. Ehitusloa andmine (Aleksander Puskini 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aleksander Puskini 13 a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

23. Tee ehitusloa andmine (Kraavi tn 14a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kõnnitee ja juurdepääsutee püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

24. Tee ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav L5, Paul Kerese tn 40a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mahasõidu rajamiseks ja tee osaliseks taastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

25. Kasutuslubade väljastamine (garaažihooned, aadressil Ancis Daumani tn 20, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Ancis Daumani tn 20, Narva püstitatud garaažihoonete

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

26. Kasutusloa andmine (Mõisa tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mõisa tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

27. Kasutusloa andmine ( Mooni tn 5 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mooni tn 5 kinnistul oleva aiamaja kasutamiseks (ehitisregistri kood 120666919).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

28. Volitamine alaealise D. M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

29. Hoolduse seadmine I.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

30. Hoolduse seadmine G.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

31. Hoolduse seadmine M.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

32. Hoolduse seadmine G.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

33. Hoolduse seadmine V.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

34. Hoolduse seadmine R.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

35. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

36. Hoolduse seadmine G.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

37. Hoolduse seadmine T.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

38. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

39. Hoolduse seadmine L.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

40. Hoolduse seadmine A.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

41. Hoolduse seadmine N.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

42. Hoolduse seadmine O.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

43. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

44. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „"Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015–2020" muutmine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna kultuuri ja spordi arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

45. Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

46. Narva Keeltelütseumi 2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

47. Narva Laste Loomemaja hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

48. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

49. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

51. Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
1. Nimetada Ilja Fjodorov isikuks, kes teostab Narva linna nimel asutaja õigusi SA-s Narva Muuseum
2. Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

52. Taasühinemine Ida Virumaa Omavalitsusliiduga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu eelnõuga „Taasühinemine Ida Virumaa Omavalitsuste Liiduga“
2.Volitada antud otsust ette kandma linnapead Tarmo Tammistet.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2018

53. Maakonna sümbolite kasutamine ja teenetemärkide andmise kord

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste, Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Ida-Viru maakonna lipu ja vapi kasutamise õiguse üleandmisega Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.
2.Tunnustada maakonna teenetemärkide andmise korraldajana Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2018