PrindiAbi

02.05.2018 - Korraline istung1. Elukoha andmete kandmise tühistatuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Rahvastikuregistrisse kantud andmete parandamine

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2018

2. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

3. Riigihanke korraldamine sõiduauto soetamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

4. Narva Linnavalitsuse 24.01.2018.a. korralduse nr 46-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.U.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

5. Hoolduse seadmine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

6. Hoolduse seadmine I.L

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

7. Hoolduse seadmine G.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

8. Hoolduse seadmine A.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

9. Hoolduse seadmine L.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

10. Hoolduse seadmine P.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

11. Hoolduse seadmine R.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

12. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

13. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

14. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

15. Raieloa väljastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

16. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

17. Õhu tn 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Õhu tn 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

18. Koha-aadressi määramine (Narva raudteejaam // Vaksali tn 14 // Raudtee tn 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

19. Koha-aadresside määramine (Pimeaed // Pimeaia tn 3 // Pimeaia tn 5 ja Sadama tee 4 // Sadama tee 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

20. Koha-aadresside määramine (AÜ Adonis ja Salvia üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

21. Koha-aadresside määramine (AÜ Narva Žasmini Aiad üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

22. Vee-Näkineiu kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Vee-Näkineiu kraav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

23. Vee tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Vee tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

24. Tõusu-Vee kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tõusu-Vee kraav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

25. Tõusu tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tõusu tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

26. Tormi-Tõusu kraav V1 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tormi-Tõusu kraav V1
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

27. Tormi-Tõusu kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tormi-Tõusu kraav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

28. Tormi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tormi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

29. Lõuna-Tormi kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lõuna-Tormi kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

30. Laeva tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Laeva tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

31. Näkineiu-Laeva kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Näkineiu-Laeva kraav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

32. Näkineiu tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Näkineiu tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

33. Vee kraav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ ADONIS JA SALVIA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Vee kraav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
(AÜ ADONIS JA SALVIA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

34. Kalamarja tn 21 aadressil asuvale ehitistele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kalamarja tn 21 aadressil
asuvale ehitistele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

35. Jasmiini tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Jasmiini tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

36. Jasmiini-Meedikute kraav V1 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Jasmiini-Meedikute kraav V1 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

37. Pruuka kraav V6 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Pruuka kraav V6 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

38. Viktoria-Jasmiini kraav V2 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Viktoria-Jasmiini kraav V2 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

39. Kreenholmi tn 20a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kreenholmi tn 20a maa
ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

40. Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 kinnistute vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

41. Arvamuse andmine Narva raudteejaam // Vaksali tn 14 // Raudtee tn 10a maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

42. Narva Linnavalitsuse 06.05.1992. a. määruse nr 571 “Narva linnas, Tuule tn 11 I. J. M eramu ehitamiseks maa eraldamine.”(„O выделении земельного участка под индивидуальное строительс

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 06.05.1992. a. määruse nr 571
“Narva linnas, Tuule tn 11 I. J. M eramu
ehitamiseks maa eraldamine.”(„O выделении земельного
участка под индивидуальное строительство жилого
дома . в г. Нарва ул. Тууле, 11“)
kehtetuks tunnistamine ja Tuule tn 11 maa
ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

43. Narva Linnavalitsuse 02.10.1991. a. määruse nr 784/5 “Narva linnas, Tuule tn 3 K. S. eramu ehitamiseks maa eraldamine.”(„O выделении земельного участка под индивидуальное строительст

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 02.10.1991. a. määruse nr 784/5
“Narva linnas, Tuule tn 3 K.S. eramu ehitamiseks
maa eraldamine.”(„O выделении земельного
участка под индивидуальное строительство жилого
дома К.С. A. в г. Нарва ул. Тууле, 3“)
kehtetuks tunnistamine ja Tuule tn 3 maa
ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

44. Avaliku ürituse «Laat 2018» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

45. Avaliku ürituse „Pidulik kontsert” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

46. Avaliku ürituse «Narva Fama keskuse kevadlaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

47. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

48. Narva Päevade 2018 ürituse piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

49. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

50. Narva Kreenholmi staadioni tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Jalgpalli Liit)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

51. Narva linna 2018. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018

52. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2018

53. Narva Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 740-k „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamismenetluse lõpetamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2024

54. Ancis Daumani ja Albert-August Tiimanni tänavate ümbernimetamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse "Ancis Daumani ja Albert-August Tiimanni tänavate ümbernimetamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2018