PrindiAbi

16.05.2018 - Korraline istung1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

2. Välireklaami paigaldamise eeskiri

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

3. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

4. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

5. Narva Linnavalitsuse 08.02.2017.a korralduse nr 124-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A. B.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

6. Hoolduse seadmine M.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

7. Hoolduse seadmine T.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

8. Hoolduse seadmine A.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

9. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

10. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

11. Hoolduse seadmine E.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

12. Hoolduse seadmine Z.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

13. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

14. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

15. Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

16. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

17. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

18. Narva linnas aadressil Krookuse tn 2 asuvale kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist sundvalduse seadmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Aleksei Jevgrafovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

19. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 34-23 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

20. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste 37a kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste 37a kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Aleksei Jevgrafovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

21. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid A. Puškini 59, 61 kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid A. Puškini 59, 61 kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Aleksei Jevgrafovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

22. Kinnistute võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (Rahu tn 42, Rahu tn 48, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

23. Narvas Karja tn 6d asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Motorcycle Club Magnum MC)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

24. Narvas Salmeaias asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Malmi tn 4 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

25. Linnavara mahakandmine (Lülituskilp nr 19, bastion Triumph)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

26. Koha-aadressi määramine (Kadastiku tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

27. Vitamiini tn 16 ja Vitamiini tn 22a kinnistute vahetamine piiri korrastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

28. Leekovasoo kraav V4 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Leekovasoo kraav V4 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Narva Žasmini Aiad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav J4.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5d.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5e

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5f.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lavretsovi tn 5g.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 27 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pojengi tn 9 suvila rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

38. Ehitusloa andmine (Kulgusadama tee 10 // Kulgusadama tee 10a // Kulgusadama tee 10b // Kulgusadama tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Noorte Meremeeste klubi abihoone ümberehitamiseks ja elektritoitekaabli, veetorustiku, reovee lokaalse kanalisatsiooni, reovee kogumismahuti
ja videovalve elektrikaabli püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

39. Esitatud vaide läbivaatamine (Vaivara tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Vaivara tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

40. Ehitusloa andmine (Vihma tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Vihma tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

41. Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Jalgratta tee 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

42. Ehitusloa andmine (Kuu tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Suvila püstitamiseks ja salvkaevu,kogumismahuti ning kasvuhoone
paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

43. Kasutusloa andmine ( Kaalika tn 45 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kaalika tn 45 kinnistul oleva aiamaja kasutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

44. Avaliku ürituse «Noorte Liikumisfestival» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

45. Avaliku ürituse «Narva Prisma laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

46. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline AIDSi ohvrite mälestuspäev» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018

48. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2018